Main content

Inhoud

Jagers laten meerdere dieren onvoorstelbaar lijden

Nieuws: 2 oktober 2019
Jacht

Afgelopen zaterdag filmde Animal Rights onvoorstelbaar lijden bij de jacht rondom de Lek in Utrecht. Meerdere dieren werden zwaargewond aan hun lot overgelaten. Op de beelden is te zien hoe een aangeschoten gans met een lamme vleugel aan de jagers probeert te ontkomen: ondertussen wordt er onverschillig op andere overvliegende dieren geschoten.

Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Hoe iemand zo harteloos met het lijden van levende, voelende wezens om kan gaan is voor ons een raadsel. Wij willen dat deze jager zijn jachtvergunning wordt ingetrokken en hebben een handhavingsverzoek ingediend bij de bevoegde instantie. Er wordt jagers in Nederland geen strobreed in de weg gelegd, dat moet afgelopen zijn."

Met deze beelden tonen wij opnieuw aan dat jagers het niet zo nauw nemen met hun eigen gedragscode.

Jessica Smit, Animal Rights

Schokkende beelden

Op de filmbeelden is te zien hoe een jachtpartij er aan toe gaat. Dieren die geraakt worden vallen hard naar beneden. Niet elk schot is meteen raak: meerdere gewonde ganzen worden aan hun lot overgelaten. Zodra de dieren dood zijn, worden ze uitgestald in het veld, om hun overvliegende soortgenoten naar de kogels van de jagers te lokken.

Volgens de gedragscode van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging moet een jager alle middelen aanwenden om dieren niet onnodig te laten lijden.1 Uit deze en andere beelden van Animal Rights blijkt dat in de praktijk aangeschoten dieren vaak nog leven en minutenlang in doodsstrijd verkeren: zij fladderen met hun vleugels en proberen wanhopig te ontkomen.

Jessica Smit: “Met deze beelden tonen wij opnieuw aan dat jagers het niet zo nauw nemen met hun eigen gedragscode. De ganzenjacht zorgt voor stress, angst, pijn en bij een slecht geplaatst schot: een langdurige doodsstrijd. Het is een beschaafde samenleving onwaardig om zo met levende wezens om te gaan.”

Het massaal afschieten van honderdduizenden dieren is een grote gruwelijkheid die meteen verboden zou moeten worden.

Jessica Smit, Animal Rights

Ganzenjacht = ganzenleed

Het willekeurig afschieten van ganzen uit een groep zorgt voor stress, angst en verstoring van de harmonie binnen de groep. Vanwege zijn lichaamsbouw en gedrag is de gans een moeilijke diersoort om te bejagen. Ganzen zijn grote vogels en dit maakt het inschatten van hoogte en snelheid lastig. Niet elk schot is raak. Zo'n 25 tot 40% van de ganzen in Nederland vliegt rond met hagel in het lijf.1

Volgens onderzoeker Berend Voslamber is een schot hagel extreem stressvol en pijnlijk. Zo worden ze bijvoorbeeld geraakt in hun vleugel en kunnen niet meer verder vliegen. Gewonde ganzen kunnen een langzame en pijnlijke dood sterven.

"Ganzenbeheer" is een wassen neus

De gans is het meest doodgeschoten dier van Nederland. De afgelopen jaren zijn de populaties ganzen in Nederland en West-Europa flink gegroeid. Deze groei is veroorzaakt door menselijk handelen, namelijk de groei en intensivering van de veehouderij in Nederland en daarbuiten. Zolang er voldoende voedsel en geschikte broedplekken aanwezig zijn, en het broedsucces in Noord- en Oost-Europa en de Arctische toendra’s door afschot toeneemt, zal jacht niet helpen. Voor de overgebleven ganzen zijn meer hulpbronnen beschikbaar en de door natuur ingegeven drang naar overleving en reproductie zal blijven stijgen.1

Jessica Smit: "Het ganzenbeheer in Nederland is een wassen neus. Het heeft geen enkele zin om dieren in Nederland af te schieten, als zij vervolgens met meer jongen uit de poolgebieden terug komen. Ganzenjacht lijkt vooral een excuus om de bloeddorst van de jagers te lessen. Het massaal afschieten van honderdduizenden dieren is een grote gruwelijkheid die meteen verboden moet worden."

Animal Rights pleit voor een diervriendelijke en duurzame visie op de inrichting van ons landschap, waarin de belangen en het recht op leven van elk dier wordt meegenomen.