Main content

Inhoud

Illegale jachthutten in Voerendaal moeten worden afgebroken

Nieuws: 7 juni 2022
Jacht

Eind vorig jaar diende Animal Rights een handhavingsverzoek in tegen illegale jachthutten in de gemeente Voerendaal in de provincie Limburg. Met succes: de gemeente heeft besloten dat de jachthutten in strijd met het bestemmingsplan zijn gebouwd en dus verwijderd moeten worden. De lokale werkgroep Kunderberg-natuur had de gemeente ook al gewezen op de illegale jachthutten, maar de gemeente wilde niet tot actie overgaan zonder handhavingsverzoek. De werkgroep startte eveneens een petitie tegen de jacht bij de Kunderberg. Jessica Smit, Animal Rights: “Wij hebben de burgemeester verzocht om de jachthutten, stoelen en andere bouwwerken af te breken. Wilde, beschermde dieren werden waarschijnlijk al jarenlang vanuit illegale bouwwerken afgeschoten. Dat kan nu niet langer.”

Lees ook: illegale jachthutten en kadavers in Heerlen

Wilde dieren werden waarschijnlijk al jarenlang vanuit illegale bouwwerken afgeschoten.

Jessica Smit, Animal Rights

Jachthutten en bouwwerken

In een bestemmingsplan wordt omschreven welke bestemming een bepaald gebied heeft, bijvoorbeeld wonen, natuur, agrarisch of water. In een bestemmingsplan wordt ook omschreven welke activiteiten er in deze gebieden zijn toegestaan en aan welke vereisten een bouwwerk moet voldoen. Vaak is het verboden om een bouwwerk zonder een omgevingsvergunning te plaatsen. Ook voor de jachthutten in Voerendaal zijn vergunningen nodig, maar die zijn nooit verleend.

Na het handhavingsverzoek van Animal Rights zijn er op diverse locaties controles uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente. De eigenaren hebben de opdracht gekregen om de jachthutten af te breken. Doen ze dit niet dan worden er boetes uitgedeeld. Smit: “Wij zijn blij dat de gemeente ons verzoek serieus in behandeling heeft genomen en dat de jachthutten verwijderd worden.”

Wij vermoeden dat er in heel Nederland ontelbaar veel illegale jachthutten staan.

Jessica Smit, Animal Rights

VEEL MEER ILLEGALE HUTTEN

Het is niet de eerste keer dat Animal Rights in het geweer komt tegen illegale bouwwerken. Ook in Heerlen werd vorig jaar een handhavingsverzoek ingediend tegen de jachthutten en -stoelen die in en rondom het Natura 2000-gebied Imstenraderbos zijn geplaatst. Daar wacht de organisatie nog op een beslissing. “Wij vermoeden dat er in heel Nederland ontelbaar veel illegale jachthutten staan, maar er is amper controle”, zegt Smit.

De Partij voor de Dieren Limburg heeft politieke vragen gesteld over dode lokkippen, het afschieten van vossen en de mogelijke vergiftiging van wilde dieren rondom het Imstenraderbos.