Main content

Inhoud

HUNT SABOTEURS LEGGEN JACHT STIL

Nieuws: 16 juli 2018
Jacht

De Hunt Saboteurs van Animal Rights voerden afgelopen zaterdagochtend opnieuw actie in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland. Campagneleider Jessica Smit: "In de Hoeksche Waard worden jaarlijks duizenden beschermde ganzen (aan)geschoten. Wij zijn de ogen en oren in het veld, beschermen wilde dieren en leggen jachtmisstanden vast.”

Wij zijn de ogen en oren in het veld, beschermen wilde dieren en leggen jachtmisstanden vast.

Jessica Smit, Animal Rights

JAGEN MET EEN LOKSTAL

Vroeg in de ochtend vonden de activisten op een geoogst perceel een lokstal met uitgestalde plastic lokganzen. De Jagervereniging zegt over het gebruik van een lokstal: “Met de lokstal zetten we een groep ganzen neer in het veld. Soms komen de ganzen uit nieuwsgierigheid kijken en vaak omdat ze honger hebben. Het belangrijkste wat we met de lokstal suggereren is: veiligheid en voedsel.”1

De jager zit in een camouflagepak tussen het riet verscholen om overvliegende wilde ganzen te lokken en deze vervolgens neer te schieten. Anderhalf uur lang hebben de hunt saboteurs de overvliegen ganzen met hun toeters succesvol kunnen beschermen. Hierna gaf de jager het op.

BESCHERMDE NATUUR

De jager had zich opgesteld pal naast de Oeverlanden. Dit natuurgebied strekt zich uit in het zuidoosten van Zuid-Holland, van Numansdorp tot Strijensas. Het is onderdeel van Natura 2000, een Europese netwerk van bijzondere beschermde natuurgebieden.1 Ganzen gebruiken dit beschermde natuurgebied als rustplaats en vliegen twee keer per dag naar de weiden en akkers waar voedsel te vinden is.

Jessica Smit: “Dit is een bizarre situatie. Aan de ene kant van de weg bevinden de ganzen zich in een beschermd natuurgebied en zodra ze de weg overvliegen zijn ze hun leven niet meer veilig.”

GANZEN MET HAGEL IN HET LIJF

Vanwege zijn lichaamsbouw en gedrag is de gans een moeilijke diersoort om te bejagen. Ganzen zijn grote vogels en dit maakt het inschatten van hoogte en snelheid lastig. Niet elk schot is raak. Zo'n 25 tot 40% van de ganzen in Nederland vliegt rond met hagel in het lijf. Volgens onderzoeker Berend Voslamber van vogelonderzoeksorganisatie Sovon is een schot hagel extreem stressvol en pijnlijk voor de gans.1 Zo worden ze bijvoorbeeld geraakt in hun vleugel en kunnen niet meer verder vliegen. Gewonde ganzen kunnen een langzame en pijnlijke dood sterven, en dit allemaal door een slecht geplaatst schot.

NEDERLAND SCHIET MEESTE GANZEN

Laurens Hoedemaker, directeur van de Jagersvereniging, zei in een persbericht van zijn organisatie: “Van de ongeveer 500.000 grauwe ganzen die jaarlijks in negen Europese landen tezamen worden geschoten, komt meer dan de helft op conto van Nederland. Nederland laat dus de meeste ganzen schieten op basis van een maatregel die slechts bij uitzondering (‘derogatie’) mag worden toegepast."

KIES VOOR EEN DUURZAME OPLOSSING

Ganzen vinden Nederland een aantrekkelijk land vanwege het eiwitrijke graslandschap en de vele waterpartijen. Animal Rights pleit net als Sovon Vogelonderzoek Nederland voor het verkennen van duurzame maatregelen binnen het ganzenbeleid in Nederland.1 Er moet ingezet worden op innovatie en preventie, in plaats van de ingebakken bestrijding en doding van dieren.

De hunt saboteurs trekken er met regelmaat op uit om jachtpartijen te verstoren en dieren in het veld te beschermen. Vaak zijn we getuige van schokkende jachtmisstanden, onze onthullende beelden maken verborgen dierenleed zichtbaar.