Main content

Inhoud

Hoeveel varkens stierven bij de stalbrand in Linschoten?

Nieuws: 12 augustus 2019
Slacht

Op 29 juni brandde aan Cattenbroekerdijk in Linschoten één of meerdere varkens schuren af. Een onbekend aantal varkens is daarbij omgekomen. Volgens woordvoerder Danny Volmer van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ging het om een varkensschuur van 20 bij 100 meter groot en zaten er nog ‘enkele tientallen’ varkens in het getroffen gebouw. 1

De gemeente Montfoort miskent het grote maatschappelijke belang van informatie over de nu al jaren durende stalbranden epidemie in Nederland.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Hoeveel varkens stierven in Linschoten?

RTVUtrecht zegt in haar reportage eerst: “Een groot aantal varkens is daarbij omgekomen”, vervolgens volgt de quote van woordvoerder Volmer over "enkele tientallen", en dan: “Hoeveel varkens in de stal zaten, willen de eigenaren niet zeggen.” 1 Daarnaast lijken foto’s van onafhankelijke organisaties aan te tonen dat het niet om één afgebrande schuur maar drie schuren gaat. 2

Reden genoeg voor Animal Rights om na te vragen om hoeveel slachtoffers het uiteindelijk gaat.

Gemeente Montfoort

De gemeente Montfoort, waar Linschoten onder valt, is echter alles behalve behulpzaam. ‘Communicatieadviseur’ Paul van Hooff mailt terug: “De gemeente Montfoort stelt zich op het standpunt dat het aan de betrokken boer is om al dan niet mededelingen te doen over de aantallen varkens.”

Deze combinatie van desinteresse en incompetentie zien we wel vaker bij de gemeentelijke politiek, zeker waar de belangen van de vee- en slachtindustrie beschermt dienen te worden.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Animal Rights

Animal Rights antwoordt hem: “Dat is een absurd standpunt waarmee de gemeente Montfoort het grote maatschappelijke belang van informatie over de nu al jaren durende stalbranden epidemie in Nederland miskent.  Als er een bioscoop of school afbrandt met slachtoffers als gevolg, zou de gemeente Montfoort dan ook de positie in nemen dat het aan de bioscoopexploitant of het schoolbestuur is om het aantal slachtoffers al dan niet bekend te maken? Is het daadwerkelijk uw standpunt dat Animal Rights de boer moet gaan aanschrijven of bezoeken om deze informatie boven tafel te krijgen?”

Radiostilte volgde ...

Burning Souls

De organisatie Burning Souls, die zich bezig houdt met het verzamelen van informatie over het toenemende aantal slachtoffers bij deze stalbranden, 1 probeerde via een verzoek met beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de gegevens alsnog boven tafel te halen. Afgelopen week volgde het antwoord van de gemeente Montfoort: “Wij beschikken niet over documenten waarin is gedocumenteerd hoeveel varkens er bij de brand zijn omgekomen. Wij beschikken ook niet over documenten waaruit blijkt hoeveel varkens er op het moment van de brand aanwezig waren.” “Deze combinatie van desinteresse en incompetentie zien we wel vaker bij de gemeentelijke politiek, zeker waar de belangen van de vee- en slachtindustrie beschermd dienen te worden,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. Het is duidelijk dat het de gemeente Montfoort werkelijk niet interesseert hoeveel varkens er zijn omgekomen bij deze stalbrand.

Rendac

Animal Rights berichtte vorige week al over het feit dat kadaververwerker Rendac niet kon of wilde zeggen hoeveel dieren er (meer) omkwamen tijdens de hittegolven van dit jaar. Minister Schouten vindt dat de consument er ook zelf voor moet zorgen dat deze zich informeert over de manier waarop de producten die hij of zij consumeert, worden geproduceerd. Als de burger echter wil weten hoe dodelijk de vee-industrie is voor de dieren die daarin opgesloten zitten, stuit zij op een muur van stilzwijgen en tegenwerking.

Minister Schouten van LNV

We kennen ondertussen natuurlijk allemaal de immorele positie van minister Schouten met betrekking tot brandpreventie: “Er komt geen verplichte dakisolatie en geen compartimentering van de technische ruimtes voor bestaande stallen. Hoewel dergelijke maatregelen het aantal dierlijke slachtoffers verminderen, staan de zeer hoge investeringen niet in verhouding tot het voordeel.”

We kunnen niet op onze overheid vertrouwen. De enige werkelijke oplossing is massaal overstappen op een plantaardig dieet!

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer