Main content

Inhoud

Hittestress: warme dagen zijn marteling voor varkens op transport

Nieuws: 17 juni 2022
Slacht

Animal Rights filmde op donderdag 16 juni 2022 rond 11.30 uur varkens bij slachthuis Van Hoornweder in het Vlaamse Torhout. De dieren stonden in een vrachtwagen minstens 30 minuten in de hete zon te wachten. De buitentemperatuur was op dat moment opgelopen tot 26 graden. Op de beelden is te zien hoe de varkens schuimbekken en oppervlakkig ademen. Slachthuis Van Hoornweder levert ook vlees aan Nederland.

Schuimbekken van de hitte

Op de beelden uit het Vlaamse Torhout zien we hoe een varken de snuit tegen een ventilator duwt, die niet eens aanstaat. De varkens duwen hun snuitjes tussen de metalen stangen van de trailer in de hoop frisse lucht te vinden. De dieren liggen apathisch in hun eigen uitwerpselen in de stilstaande vrachtwagen. We zien verschillende schuimbekkende varkens en dieren die oppervlakkig en snel ademen. Dit zijn tekenen van hittestress.

Campagnecoördinator België Els Van Campenhout: “Terwijl mensen verkoeling zoeken en (meestal) goed om hun huisdieren denken, worden de dieren in de veehouderij steevast vergeten. Deze dieren lijden nog eens extra door de hitte voor ze gedood worden in het slachthuis. Terwijl de chauffeur in zijn cabine met airco zit, of koelere oorden opzoekt tijdens het wachten, zijn de varkens opgesloten in bloedhete metalen kisten. Als dit honden waren geweest, stond heel Vlaanderen op zijn kop."

Varkens kunnen slecht tegen hitte. Bovendien lijden selectief doorgefokte vleesvarkens meer dan hun soortgenoten in het wild. Varkens gebruiken vooral hun neus om overtollige warmte af te dragen aan de omgeving. Het doorfokken voor sneller groeiende en meer biggen producerende varkens heeft echter geleid tot steeds zwaardere varkens met, in verhouding, kleinere longen én een kortere snuit.

Hittestress groot probleem in Nederland

De Nederlandse tak van Animal Rights heeft dezelfde zorgen als de Belgen. In Nederland is het probleem in feite nog dringender omdat de 'veestapel' veel groter is: de varkensdichtheid in Brabant is de hoogste ter wereld. En ook in Nederland wordt er niets gedaan om het leed van dieren in hun laatste uren enigszins te verzachten.

De afgelopen jaren zijn de zomers steeds warmer geworden. Voor de dieren die op elkaar gepakt in een bloedhete vrachtwagen naar het slachthuis worden gebracht - en daar voor de poort soms nog urenlang moeten wachten - is het niets minder dan een ramp. Toch wil minister Staghouwer van Landbouw voorlopig niets doen om deze lijdensweg te verlichten. Het Plan van Aanpak Hittestress dat Staghouwer heeft gepresenteerd bevat geen structurele verbeterpunten.

De oproep van dierenwelzijnsorganisaties om de grens voor transport te verlagen naar 30°C wordt niet ingewilligd. Volgens de minister is het niet eenduidig wetenschappelijk te onderbouwen dat bij een temperatuur van 30°C voor alle diertransporten, voor alle diersoorten van alle leeftijden, bij alle variaties van luchtvochtigheid die in Nederland voorkomen, een duidelijk risico bestaat op hittestress. Daarom wil hij eerst het advies van de European Food Safety Authority (EFSA) over dierenwelzijn tijdens transport afwachten. En dat terwijl de EFSA al in 2004 schreef dat de temperatuur in veewagens voor varkens tussen 10°C en 25°C zou moeten zijn.

Campagnecoördinator Nederland Anna Krijger: "Het zou minister Staghouwer als bewindvoerder en christen sieren als hij compassie zou hebben met de zwaksten van onze samenleving: hevig lijdende dieren in hun laatste levensuren."

Kies plantaardig

Animal Rights vraagt al jaren aandacht voor het leed van dieren op transport tijdens de zomer en roept de overheid op om transport op zomerse dagen helemaal te verbieden. Uiteindelijk pleit Animal Rights natuurlijk voor een transitie naar plantaardige voeding, zodat dieren helemaal niet meer hoeven te lijden en te sterven voor het genot van de mens.