Main content

Inhoud

Groothandel HANOS schaart zich vierkant achter eendenslachter

Nieuws: 9 juli 2018
Slacht

In september 2017 protesteerde Animal Rights voor de vestiging van horeca groothandel HANOS in Delft, een afnemer en verkoper van Nederlandse eendenproducten. De maand ervoor had Animal Rights undercoverbeelden naar buiten gebracht waarin misstanden in de Veluwse eendenfokkerijen werden aangetoond. HANOS gaf echter aan niet te stoppen met de verkoop van Veluwse eend en hield hiermee doelbewust de lijdensweg van de eenden in de fokkerijen in stand.

Eenden doodgetrapt en doodgeslagen

Dat bleek wel uit de nieuwe beelden die Animal Rights op 5 juli naar buiten bracht via RTL Nieuws. Met een verborgen camera legden we opnieuw ernstig dierenleed vast op eendenfokkerijen, ditmaal in Dalfsen, Epe en Putten. Op de beelden is te zien hoe eenden aan hun nek worden gegrepen en hardhandig in kratten worden gesmeten. Eenden worden geschopt, bij de nek gepakt, doodgetrapt en doodgeslagen. Al deze eenden zijn bestemd voor de slachterij van Tomassen Duck-To in Ermelo waar HANOS nog steeds een van de afnemers is.

Protest

Bijna iedereen reageerde geschokt. Meer dan honderd actievoerders verzamelden zich een dag na de uitzending voor de poorten van het slachthuis om sluiting te eisen.

Reacties van donsafnemers

Auping

Ook kussen en dekbedden fabrikant Auping geeft aan enorm geschrokken te zijn van de beelden. Ze melden verontruste klanten: “We gaan in gesprek met de leveranciers om de productieketen tegen het licht te houden. En we spreken RDS specifiek aan op het strenger hanteren van de regels rondom het vangen en laden op eendenboerderijen in Nederland.” Concurrent Yumeko reageerde al op vergelijkbare wijze in de RTL Nieuws uitzending.

Beter Bed

Beter Bed reageert in een e-mail: “Beter Bed heeft met afschuw kennis genomen van de getoonde beelden van de handelswijze in een aantal eendenfokkerijen. Na bekendmaking van deze praktijken hebben we onmiddellijk onderzoek gedaan, hieruit blijkt dat een beperkt deel van ons assortiment door een genoemde toeleverancier wordt voorzien van veren of dons. […] We hebben direct onze leverancier ter verantwoording geroepen, die heeft aangegeven zich medeverantwoordelijk te voelen voor dierenwelzijn en de gebleken gang van zaken onacceptabel te vinden. Onze leverancier is in gesprek met de toezichthoudende instanties en betrokken partijen om misstanden in de toekomst tegen te gaan. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.”

Leen Bakker en Ducky Dons

Leen Bakker zegt: “We kennen de betreffende nieuwsuitzendingen op RTL en VTM nieuws en zijn net zo bezorgd over de getoonde dieronvriendelijke beelden als iedereen en vinden deze wijze van omgang met dieren stuitend. […] In ons […] online assortiment bieden wij een beperkt assortiment van 17 Ducky Dons artikelen aan, waarvan 5 met eendendons. Deze verkoop hebben wij dan ook opgeschort totdat er meer helderheid bestaat over de situatie. Daarnaast hebben wij de leverancier van het merk Ducky Dons om opheldering gevraagd. Zij voelen zich mede verantwoordelijk voor dierenwelzijn en vinden het getoonde onacceptabel. Zij gaan in gesprek met de controlerende instanties en betrokken partijen om deze misstanden in de toekomst te voorkomen.”

De overheid

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sprak van "echt hele nare beelden". Ze verklaarde: "daar waar het niet goed gaat, moeten we ook optreden.” Bij monde van persvoorlichter Benno Bruggink reageerden de NVWA geschokt op de beelden en gaf aan vangploegen streng te gaan controleren.

Goede voornemens

“Alle goede voornemens zijn een begin, maar er moet wel actie volgen,” zegt Animal Rights directeur Susan Hartland. Het is het standpunt van Animal Rights dat deze misstanden inherent zijn aan het houden en doden van eenden op deze industriële schaal. “Er zijn genoeg alternatieven voor vlees en dons,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen, “deze industrie moet verdwijnen.”

PLUS

Er was slechts één betrokkene, die ondubbelzinnige maatregelen aankondigde. De misselijkmakende undercoverbeelden waren voor PLUS supermarkt de reden om direct alle banden te verbreken met Tomassen Duck-To. “Wij zien net de beelden uit de eendenfokkerijen en zijn hier erg van geschrokken. Het spreekt voor zich dat wij per direct de samenwerking met de leverancier beëindigen.” Eendenvlees dat al in de schappen lag werd verwijderd en overgedragen aan voedselbanken.

Business as usual

Er zijn drie partijen die overduidelijk kiezen voor voortzetting van de standaard praktijken en de gruwelijkste beelden afdoen als incidenten. Natuurlijk is daar slachterij Tomassen Duck-To zelf, die koos voor een combinatie van ontkenning van feiten, ontduiking van verantwoordelijkheid, en dreiging met tegenmaatregelen naar Animal Rights toe.

De in de beelden vastgelegde vangploegen gaven via een reactie van Van de Pol Pluimveeservice aan dat het gooien van eenden in kratten de gangbare praktijk is, wat al jaren op deze wijze plaats vindt.

HANOS, tenslotte, keek de kat eerst uit de boom en kwam pas laat met een reactie. De uiteindelijke verklaring is gespeend van elke vorm van empathie in zijn formaliteit: “HANOS heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel en is, net als leverancier Tomassen Duck-To BV, geschrokken van de beelden. Wij sluiten ons aan bij de verklaring die Tomassen aan RTL heeft gestuurd, waarin het onacceptabele gedrag in de getoonde situaties wordt afgekeurd.”

Geen verantwoordelijkheid

HANOS schaart zich hiermee vierkant achter de eendenslachter en ontkent daarmee niet alleen de eigen aansprakelijkheid maar ook die van leverancier Tomassen Duck-To. Het is duidelijk dat HANOS opnieuw geen verantwoordelijkheid neemt voor dierenleed en als enig doel heeft voortzetting van de relatie met Tomassen Duck-To en de verkoop van eendenvlees. HANOS gaat “ervan uit dat door deze verscherpte controle, die ook is aangekondigd door onafhankelijke toezichthouders, de noodzakelijke verbetering bij alle partijen volop de aandacht heeft.” Die verbeteringen kwamen er na de onthullingen in 2017 ook niet en dat lijkt HANOS weinig te kunnen schelen.

Wij blijven zowel de eendenindustrie als HANOS nauwlettend volgen.