Main content

Inhoud

Gesjoemel met Beter Leven-keurmerk 3-sterren eieren

Nieuws: 21 augustus 2020
Slacht

Op 13 juni (eind week 24) brandde een pluimveebedrijf met 22.000 leghennen af. Op een “paar honderd” dieren na kwamen alle kippen om het leven. Het ging waarschijnlijk om V.O.F. Beek Kippen aan de Donkervoorterweg in Barneveld. 1 Vanwege de volièrestal met een wintergarten en buitenuitloop mochten de eieren het Beter Leven-keurmerk (BLK) met drie sterren dragen.

Verkeerde tenminste-houdbaar-tot-datums

EWN Eiercentrale leverde 3-sterren BLK-eieren aan supermarktketen Coop, die afkomstig waren van dit pluimveebedrijf dat sinds de brand, echter, geen eieren meer had geleverd aan het Barneveldse pakstation.

Op 23 juli lagen er eieren bij Coop waarop een tenminste-houdbaar-tot-datum (THT-datum) van 10 augustus (week 33) vermeld stond, en die gestempeld waren met de eicode van dit pluimveebedrijf. De THT-datum op eieren mag wettelijk gezien maximaal 28 dagen na het leggen zijn. De THT 10-08 is dus op 13 juli op de eieren geprint, een maand na de brand.

In de vakpers worden verschillende verklaringen van het pakstation genoemd: men zou ten onrechte een oude voorraad eieren zijn blijven gebruiken of het pakstation had eieren verpakt met een foutieve houdbaarheidsdatum. In overleg met Coop had EWN eieren van de betreffende partij al teruggehaald.

Bij de onderzoeken door COKZ en IKB Ei is er geen bewijs gevonden dat de eicode van het afgebrande pluimveebedrijf is gestempeld op eieren van een ander pluimbedrijf.

Nadat het Duitse KAT-certificaat al was ingetrokken 1 en het bedrijf moet voorkomen voor het Tuchtgerecht van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) 2, blijkt nu dat een Barnevelds pakstation ook onder verzwaard IKB EI-toezicht is geplaatst. 3 Allemaal vanwege het stempelen van verkeerde THT-datums op scharreleieren.

IKB Ei

IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Het verzwaarde controleregime IKB Ei houdt in dat het Barneveldse pakstation één keer in de 28 dagen onaangekondigd wordt gecontroleerd. Wanneer dan meerdere keren geen onvolkomenheden worden geconstateerd, wordt het verzwaarde controleregime in stappen afgebouwd. Mocht bij een controle een zware overtreding worden vastgesteld, dan volgt direct een schorsing voor IKB Ei. Normaal krijgt een pakstation van deze omvang vier keer per jaar IKB-controle.

KAT

Eerder werd bekend dat EWN door deze kwestie zijn erkenning van het Duitse KAT (kontrollierte alternative Tierhaltungs-formen) is kwijtgeraakt. Het bedrijf kan weer in het KAT-register worden opgenomen als het aan KAT kan bewijzen dat alle gebreken zijn verholpen en dat herhaling van de fouten in de toekomst is uitgesloten.

De KAT-woordvoerder bevestigt dat een meerderheid van de Duitse handelaren in levensmiddelen van hun leveranciers verwacht dat zij een geldige KAT-certificering hebben.

BLK

Omdat het ging om eieren met het Beter Leven-keurmerk 3 sterren betrof, heeft Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) ook een onderzoek laten uitvoeren. Uit de terugtraceercontroles is niet gebleken dat er voorwaarden van het Beter Leven-keurmerk zijn overtreden. EWN is bij SBLk gecertificeerd als eierpakstation met IKB tot en met 01-05-2021.

Wat in de eerste plaats duidelijk moet zijn, is dat minimale verbeteringen in huisvesting onder het BLK dieren niet beschermt tegen andere misstanden in de vee-industrie zoals stalbranden!

Het BLK is natuurlijk vooral een marketingsysteem om de consument zich beter te laten voelen over het gebruik van immorele dierlijke producten en om het imago van supermarktketens en de vlees-, zuivel- en eier-industrie op te poetsen. Het BLK garandeert vooral ‘business as usual’ voor de vee-industrie en houdt het onrecht van diergebruik in stand.

Wil je werkelijk iets voor de dieren betekenen dan eet je ze niet, noch hun ‘producten’.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer