Main content

Inhoud

Gastles van een boer? Dan ook van Animal Rights

Nieuws: 12 juli 2020
Plant Power

Zeeuwse boeren gaan gastlessen geven, omdat mensen "een verkeerd beeld hebben van wat boeren en vissers doen."1 Animal Rights geeft al gastlessen met hetzelfde doel. Veehouders en vissers zijn goed in het doen alsof zij het slachtoffer zijn van 'een verkeerd beeld', maar het ware probleem is dat in het onderwijs over veehouderij en visserij dierenleed stelselmatig verzwegen of gebagatelliseerd wordt. Animal Rights wil het eerlijke verhaal vertellen. In iedere klas waar iemand uit de dierindustrie een gastles geeft, hoort ook een gastles over wat mensen de dieren in die industrie aandoen.

Boeren promoten eigen bedrijfstak

Het initiatief voor gastlessen van boeren en vissers komt van Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontact (ZAJK). Die heeft, in samenwerking met verschillende Zeeuwse landbouw- en onderwijsinstellingen het project 'Zeeuwse kringloop, samen verder met burger, boer en visser' opgesteld. De provincie Zeeland stelt 25.000 euro beschikbaar voor het project.1

Als reden voor het project wordt aangevoerd dat mensen een verkeerd beeld hebben van wat boeren en vissers doen. Wat dat verkeerde beeld precies behelst, is niet duidelijk. Het project lijkt vooral bedoeld om de eigen sector te promoten. Een van de doelen is om nieuwe mensen voor agrarische opleidingen te werven.

Het verkeerde beeld

Het verkeerde beeld van veehouderij en visserij bestaat uit onwetendheid over dierenleed. Willem Vermaat, die voor Animal Rights de gastlessen coördineert vanuit de Plant Power campagne, vertelt: “Wij zien al jaren dat mensen een onjuist beeld hebben van de veehouderij en visserij. Vanuit de sector is er al allerlei onderwijsmateriaal, zoals van boerderijeducatie. Ook zijn er excursies naar veehouderijen. Het probleem is dat dit een eenzijdige kant van het verhaal oplevert. Boeren hebben belang bij promotie van hun eigen sector.”

Het lijden en doden van dieren wordt grotendeels verzwegen. Vermaat: “Een ouder vertelde mij over een excursie naar een melkveebedrijf. De boer daar zei niets over dat kalfjes meteen bij hun moeder worden weggehaald en dat stierkalfjes voor hun eerste verjaardag geslacht worden.” Animal Rights wil leerlingen laten nadenken. Vermaat: “Is het wel goed om koemelk te drinken als je weet dat daarvoor een kalfje bij zijn of haar moeder is weggehaald en gedood wordt?”

Overal een gastles

Animal Rights wil overal waar boeren een gastles geven ook een gastles geven. Vermaat: “Het is belangrijk dat iedere leerling het hele verhaal over de veehouderij en visserij te horen krijgt.”