Main content

Inhoud

Friesland geeft opdracht tot doodschieten reeën

Nieuws: 30 januari 2020
Jacht

De provincie Friesland heeft jagers de opdracht gegeven om tot en met 2024 reeën dood te schieten ten behoeve van de verkeersveiligheid. De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life maken samen bezwaar. Jessica Smit van Animal Rights: “De provincie ziet geen andere mogelijkheid dan afschot, maar er is niet eens onderzocht op welke locaties reeën de weg oversteken. Dit is volstrekt onduidelijk. Er wordt vanuit vastgeroeste gewoontes naar het geweer gegrepen en wilde dieren zijn de slachtoffers.”

Waar preventieve maatregelen de veiligheid daadwerkelijk vergroten, zorgt het schieten ervoor dat dieren in hun natuurlijk habitat worden verstoord en in blinde paniek de weg over kunnen rennen.

Jessica Smit, Animal Rights

ZOMAAR EEN OPDRACHT

Het provinciebestuur heeft op eigen initiatief de opdracht gegeven om reeën dood te schieten. Er is niet vastgesteld dat er geen andere bevredigende oplossingen zijn om de verkeersveiligheid te vergroten en de levens van reeën te beschermen. Er is bijvoorbeeld geen overzicht van knelpunten of van locaties waar al preventieve maatregelen zijn getroffen. Wel moet er jaarlijks worden gerapporteerd over welke maatregelen zijn onderzocht en genomen.

Een opdracht op voorhand is in strijd met de wet. Zo blijkt ook uit de rechtspraak.1 Pauline de Jong van Fauna4Life: “Een opdracht tot afschot mag pas worden gegeven, nadat alternatieve maatregelen zijn getroffen en de effectiviteit daarvan is beoordeeld. Het afschieten van reeën op voorhand en het daarna beoordelen van preventieve maatregelen is de omgekeerde volgorde, de wereld op zijn kop en in strijd met de wet.”

Mocht de provincie geen gehoor geven aan onze bezwaren dan stappen we met vertrouwen naar de rechter.

Pauline de Jong, Fauna4Life

VERMINDER DE SNELHEID

De belangrijkste maatregel om aanrijdingen te voorkomen, is het verminderen van de snelheid. Een verlaging van 80 km naar 60 km per uur kan voor een sterke afname in aanrijdingen met dieren zorgen.1 Een andere belangrijke maatregel is het open houden van bermen. Bij open wegbermen is de kans groter dat zowel reeën als automobilisten elkaar eerder zien. Op de Noordwest-Veluwe (Leuvenumse bossen) is geconstateerd dat open bermen tot een halvering van het aantal aanrijdingen heeft geleid.2

Jessica Smit: “Waar preventieve maatregelen de veiligheid daadwerkelijk vergroten, zorgt het schieten ervoor dat dieren in hun natuurlijk habitat worden verstoord en in blinde paniek de weg over kunnen rennen. Er is nog nooit bewezen dat het gebruik van het geweer de verkeersveiligheid vergroot.”

Lees ook: hertenkalf voor dood achtergelaten.

NAAR DE RECHTER

De organisaties hebben de provincie met klem verzocht om de ingediende bezwaren gegrond te verklaren en de opdracht in te trekken. Pauline de Jong: “Mocht de provincie geen gehoor geven aan onze bezwaren dan stappen we met vertrouwen naar de rechter.”