Main content

Inhoud

Een robuuste natuur is het beste wapen tegen invasieve soorten

Nieuws: 6 februari 2021
Animal Rights

Regelmatig komen berichten voorbij over de plaag die uitheemse kreeftjes zouden vormen in Nederlandse sloten en het gevaar dat dit met zich meebrengt. 1

Als muskusratten en kreeftjes een bedreiging voor de veiligheid van de Nederlandse waterkeringen vormen, is er wat mis met de dijken en kades en het waterbouwkundige vernuft bij de waterschappen.

Als ecologen nog steeds moeten verwijzen naar een lekje dat een jaar of twee geleden eens is ontstaan bij Kinderdijk, waar gegraven gangenstelsels van rivierkreeften en muskusratten elkaar ontmoetten, dan valt het gevaar op een volgende watersnoodramp waarschijnlijk nog wel mee.

Introductie
De rode Amerikaanse rivierkreeft werd in 1985 voor het eerst in Nederland gesignaleerd. De introductie gebeurde waarschijnlijk doordat iemand ergens in de natuur zijn aquarium leegde. Naast de rode zijn ook de gestreepte, de geknobbelde en gevlekte Amerikaanse rivierkreeft bezig aan een opmars.

Dit geeft meteen een van de belangrijkste oorzaken - en een eenvoudige oplossing - aan voor de introductie van exoten. We moeten onmiddellijk verbieden dat planten en dieren in ons land geïmporteerd, gekweekt, verkocht en gehouden worden die hier niet van nature voorkomen.

Als er een sterke populatie van de oorspronkelijke Europese rivierkreeft bestond, had het mogelijk zo’n vaart niet gelopen met de opmars van exoten, maar die hebben we praktisch uitgeroeid door watervervuiling.

Bestrijding is zinloos, robuuste natuur het beste wapen
Het volk in overheidsdienst ziet uitroeing door massamoord vaak als dé oplossing, hoe vaak ze daarin ook falen. Beroepsvissers met visrechten op schaaldieren krijgen vrijstelling om op de rivierkreeft te vissen. Maar de vissers hebben helemaal geen belang bij terugdringing van de kreeftenstand want dat gaat ten koste van hun broodwinning. Hoe dat werkt, weten we al sinds de commerciële muskusrattenvangers.

Bestrijding is dan ook volstrekt zinloos. Verspreiding moet worden tegengegaan, door een verbod op het houden van uitheemse soorten, en de waterkeringen moeten beter bestand gemaakt worden tegen gravende dieren.

Op de allereerste plaats, echter, is een sterke natuur het beste wapen tegen invasieve soorten. Er zijn genoeg natuurlijke vijanden voor deze kreeften, zowel onder vissen (snoek, (snoek)baars, karper, paling), als vogels (reigers, ooievaars, eenden, futen, kraaien, buizerds) en zoogdieren (vos, otter, nerts). Laten we hen tot bloei laten komen door ze meer en beter leefgebied te geven, jacht en vissen te verbieden en ze vooral met rust te laten!

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer