Main content

Inhoud

Duizenden honden en katten in dodelijke dierproeven

Nieuws: 10 april 2019
Dier­proeven

Onderzoekers mogen in de aankomende jaren maar liefst 5.118 honden en 2.917 katten gebruiken in vaak dodelijke dierproeven. 1 Nog nooit zijn er zoveel testen op honden en katten vergund. Animal Rights campagneleider Robert Molenaar vindt dit onbegrijpelijk: “Er is brede consensus dat deze dierproeven onnodig zijn. Daarom is het extra wrang dat nog meer honden en katten zullen sterven in pijnlijke experimenten.”

Er is brede consensus dat deze dierproeven onnodig zijn. Daarom is het extra wrang dat nog meer honden en katten zullen sterven in pijnlijke experimenten.

Robert Molenaar, Animal Rights

Stijging dierproeven op honden en katten

In een jaar tijd is het aantal honden en katten in dierproeven met bijna 50 procent gestegen. Werden in 2016 nog 656 honden en 89 katten ingezet voor experimenten, in 2017 steeg dat tot 909 honden en 200 katten. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 1

Grootgebruiker

Een van de grootste gebruikers van honden en katten is het commerciële proefdiercentrum Charles River in Den Bosch. 1 Het proefdiercentrum ontving eind 2017 een basisvergunning om 2600 honden en 750 katten over een periode van vijf jaar te gebruiken in experimenten. 2 Charles River voert de testen uit in opdracht van de farmaceutische en (agro)chemische industrie. Animal Rights organiseert op 15 mei een protestactie bij het proefdiercentrum.

Molenaar: “De dieren krijgen hoge doseringen giftige stoffen toegediend zodat bepaald kan worden bij welke dosering reacties zoals overgeven, stuiptrekkingen en ernstige schade aan organen als lever, nieren en longen optreden.”

Toxicoloog en campagnecoordinator Jen Hochmuth: “Het draait allemaal om het afvinken van dierproeven. Wanneer de dierproeven zijn uitgevoerd mogen de producten van de fabrikant op de markt komen. Het zijn regels die dateren uit de jaren 60 van de vorige eeuw.” 3

Het draait allemaal om het afvinken van dierproeven. Het zijn regels die dateren uit de jaren 60 van de vorige eeuw.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Transitie

In de meeste gevallen gaat het om dierproeven die nu nog wettelijk verplicht zijn maar waar de overheid juist vanaf wil. Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) erkent de problematiek. In het advies ‘transitie naar proefdiervrij onderzoek’ geeft de NCad aan dat “het proefdiergebruik voor wettelijk verplichte veiligheidstesten voor chemische stoffen, voedselingrediënten, bestrijdingsmiddelen en (dier)geneesmiddelen, met behoud van het huidige veiligheidsniveau, voor 2025 uitgefaseerd kan worden. Dit geldt ook voor het proefdiergebruik voor de vrijgifte van biologische producten, zoals vaccins.” 1

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde vervolgens een agenda proefdiervrij innovaties op. Volgens het RIVM is met name inzet van de overheid nodig om gestelde doelen te bewaken en te faciliteren. Ook zal de overheid flink meer geld beschikbaar moeten stellen om de innovatie van moderne proefdiervrije technieken mogelijk te maken. 2

We maken ons ernstig zorgen om de proefdieren die nu in het lab zitten.

Robert Molenaar, Animal Rights

Burgerinitiatief

In 2011 diende Molenaar een burgerinitiatief – met 57.000 handtekeningen – in bij de Tweede Kamer, gericht op het verbieden van het gebruik van honden en katten als proefdieren. 1 Uit het burgerinitiatief kwam het NCad advies ‘proeven met honden en katten’ voort. 2

"Er worden wel stappen in de goede richting gezet, maar het gaat veel te langzaam," aldus Molenaar. "Ik maak mij ernstig zorgen om de proefdieren die nu in het lab zitten. Aan de ene kant is er een weifelende overheid, aan de andere kant een complete industrie die geld verdient aan dierproeven. De proefdieren zijn altijd de dupe.”

Wereldproefdierendag

Animal Rights is een nieuwe petitie gestart om het gebruik van honden-en katten voor dierproeven op de politieke agenda te krijgen. Zaterdag 20 april organiseert Animal Rights een mars door Rotterdam met de oproep om dierproeven te vervangen, 24 april vindt een actie plaats in Leuven.