Main content

Inhoud

Dierenorganisaties redden gedumpte hanen op industrieterrein Middelburg

Nieuws: 24 juli 2020
Animal Rights

Vrijdag 24 juli 2020 werden de gedumpte kippen op het industrieterrein Arnestein in Middelburg op diervriendelijke wijze weggevangen door medewerkers van Akka’s Ganzenparadijs en Animal Rights. 1 2 De 42 gevangen hanen werden naar de opvang van Akka’s Ganzenparadijs gebracht waar ze hun leven onder goede verzorging mogen uitleven. De 21 gevangen hennen zullen vanuit deze opvang zorgvuldig herplaatst worden. Eerder bereikten deze gedumpte dieren het landelijke nieuws omdat een bewoner van het industrieterrein de situatie zat was en een advertentie plaatste op Zeelandnet om ze gratis te komen vangen. 3

Om te voorkomen dat deze dieren hierdoor in slechte handen of in de pan zouden belanden sloegen Comité Dierennoodhulp, Animal Rights en Akka’s Ganzenparadijs snel de handen ineen. 4 De dierenorganisaties kwamen met een diervriendelijke oplossing en de advertentie werd weggehaald. Tevens hebben de samenwerkende dierenorganisaties de burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg per brief verzocht om een gesprek over hoe deze vorm van dierenmishandeling in de toekomst te voorkomen en hen uitgenodigd om bij het vangen aanwezig te zijn.

Het dumpen van dieren is dierenmishandeling en strafbaar volgens de Wet dieren. Met veel gedumpte dieren loopt het niet goed af. Vaak worden ze door een hond of ander roofdier gegrepen of komen onder een auto. Of creperen langzaam door honger, dorst en ziekte. Gemeenten hebben een wettelijke plicht voor de opvang van zwerfdieren en daar horen gedumpte hennen en hanen ook toe. Deze dieren kunnen er immers ook niets aan doen dat zij het slachtoffer geworden zijn van een eigenaar die zich moedwillig van hen heeft ontdaan. Camerabewaking, waarschuwingsborden, aangifte doen en de gedumpte dieren gelijk wegvangen en onderbrengen bij een diervriendelijke opvang zijn zaken die het massaal dumpen van dieren kunnen voorkomen. Daarnaast dient er door de gemeente voorlichting gegeven te worden en is het belangrijk dat er een mentaliteitsverandering onder kippenhouders plaats gaat vinden. Het dumpen van de hanen is het gevolg van het ongebreideld fokken en het voor de leuk uitbroeden van eieren. Meer dan de helft van de kuikens die uit de eieren komt is haan en ongewenst. De dierenorganisaties zijn van mening dat als je een dier geboren laat worden, het dier ook recht heeft op zijn of haar leven en je de verantwoording daarvoor hebt, ongeacht het geslacht van het dier.

Comité Dierennoodhulp en Animal Rights houden een inzamelingsactie voor de levenslange verzorgingskosten van de hanen in Akka’s Ganzenparadijs. Mensen kunnen een donatie overmaken op Triodos Bank NL40 TRIO 0254 7146 25 (BIC: TRIONL2U), ten name van Comité Dierennoodhulp onder vermelding van ‘hanen Middelburg’.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer