Main content

Inhoud

Dierendag voor álle dieren: teken de petitie en kies plantaardig

Nieuws: 3 oktober 2022
Animal Rights

Het is 4 oktober: Dierendag. De meeste mensen denken vandaag vooral aan de dieren met wie ze in huis wonen: een hond of kat met wie ze een persoonlijke band hebben. Ook gaan er steeds meer stemmen op om vandaag, deze ene dag, geen dieren te eten.

Bij Animal Rights zijn we ervan overtuigd dat dieren, of het nu honden, laboratoriummuizen of melkkoeien zijn, rechten moeten krijgen. Omdat ze allemaal individuen zijn met gevoel en allemaal onderworpen zijn aan de exploitatie van de mens. Geef jij de dag na Dierendag ook nog om dieren? Teken de petitie en kies (voortaan) plantaardig!

Dierenrechten in de grondwet

Animal Rights lanceerde in 2019 een petitie om de rechten van dieren aan de grondwet toe te voegen. Dieren zijn individuele en voelende wezens met hun eigen inherente waardigheid. Reden genoeg om ze rechten en een rechtspersoonlijkheid toe te kennen.

Het is niet zo dat dieren helemaal geen rechten hebben, maar die rechten zijn afhankelijk van de 'gebruiksfunctie' van het dier. Dat betekent dat een konijn in een laboratorium of in de bio-industrie minder rechten heeft dan een konijn dat als huisdier wordt gehouden. Wij mensen, en ons gemak en plezier zijn het uitgangspunt, niet de dieren. Dierenrechten zijn bovendien niet opgenomen in onze grondwet. De bestaande wet- en regelgeving faalt dus om dieren te beschermen tegen de inherente wreedheid van de bio-industrie of de jacht, en tegen menselijke willekeur en kwaadaardigheid in het algemeen.

De dierenrechtenbeweging is onderdeel van de bredere emancipatiestrijd die bijvoorbeeld ook het vrouwenkiesrecht en het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht bewerkstelligde. De dierenrechtenbeweging is geen welzijnsbeweging, maar een rechtvaardigheidsbeweging.

De petitie die we in 2019 lanceerden loopt nog steeds. Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Daarnaast wil Animal Rights dat aan de tweede zin van artikel 1 uit hoofdstuk 1, na ras en geslacht, het woord ‘soort’ toegevoegd wordt. Artikel 1 zou dan luiden: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, soort of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Teken de petitie hier!

Huidige wetgeving volledig ontoereikend

De Wet dieren, die de regels bevat over ‘gehouden dieren’, erkent in Artikel 1.3.1 de intrinsieke waarde van het dier. Hieronder wordt verstaan 'erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel.' Dit houdt volgens de Wet in 'dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd'. Die zorg zou ervoor moeten zorgen 'dat dieren zijn gevrijwaard van: dorst, honger en onjuiste voeding; fysiek en fysiologisch ongerief; pijn, verwonding en ziektes; angst en chronische stress; beperking van hun natuurlijk gedrag; voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.'

Dat tweemaal het woord ‘redelijkerwijs’ valt, is de voorbode van hoe de Wet dieren in het vervolg de belangen van de dieren ondergeschikt maakt aan de economische belangen van het uitbuiten van dieren. Als de intrinsieke waarde van het dier werkelijk zou worden erkend dan zou de slacht tot het verleden behoren, omdat die, op z'n zachtst gezegd, nogal een inbreuk betekent op het welzijn. Maar zover zijn we nog niet. Je mag dus niet je hond schoppen, maar het is volkomen 'normaal' dat een varken in het slachthuis aan stukken wordt gesneden. Dat laatste wordt door de wet als 'redelijk' beschouwd.

Deze absurditeit komt natuurlijk voort uit het onderscheid dat we in onze samenleving maken tussen 'huisdieren' en 'vee'. Een hond is een deel van het gezin, maar een varken is om op te eten. Dat wordt ook wel speciesisme genoemd: discriminatie op basis van soort.

Iedere dag dierendag: kies plantaardig!

Hoe graag we het ook willen, het zal nog even duren voordat we dierenrechten in de grondwet verankerd zien. Dat betekent niet dat we achteroverleunend hoeven te wachten tot het zover is. De meest krachtige en impactvolle keuze die je kunt maken is om (voortaan) plantaardig te leven. Dat klinkt voor velen nog als een grote stap, maar een vegan levensstijl wordt gelukkig steeds eenvoudiger door het groeiende gezonde en lekkere aanbod in supermarkt en horeca. Hoe meer mensen ervoor kiezen om geen dierlijke producten te gebruiken, hoe 'normaler' het wordt en hoe sneller er draagvlak komt voor het vastleggen van de rechten van dieren in de grondwet.

Maak van iedere dag Dierendag. Teken de petitie en kies plantaardig!