Main content

Inhoud

Dieren doodschieten belangrijker dan veiligheid

Nieuws: 24 oktober 2019
Jacht

Een nieuwe gedragstest heeft er voor gezorgd dat al vijfentwintig jagers hun wapens zijn kwijtgeraakt. Het systeem beoordeelt aan de hand van een aantal vragen of de gemoedstoestand van de houder van een wapenvergunning wel goed is. Afgelopen maandag riep de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging haar leden op om de test pas in te vullen na januari, dan zit het jachtseizoen erop.1 Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Voor de Jagersvereniging is dieren doodschieten in het jachtseizoen klaarblijkelijk belangrijker dan de veiligheid van haar leden en de mensen daar omheen.”

Teken onze petitie tegen de plezierjacht.

De miljoenen slachtoffers die jaarlijks worden afgeschoten worden buiten beschouwing gelaten.

Jessica Smit, Animal Rights

Wat houdt de gedragstest in?

De gedragstest, bekend als de e-screener, is een nieuwe psychologische test die wapenbezitters moeten invullen als ze een vergunning willen krijgen of verlengen. De e-screener is een check, die de politie inzicht moet geven of mensen wel of geen wapen mogen en kunnen hebben. Er is forse kritiek vanuit de jagershoek: "Wie die vragen bedacht heeft, moet haast wel een steekje los hebben”, zegt Oplaat. "Het zijn idiote vragen.”1

De test zou jagers wegzetten als gevaarlijke boeman, terwijl er nog nooit een jager betrokken is geweest bij een incident met moord en doodslag. Jessica Smit: "De miljoenen slachtoffers die jaarlijks worden afgeschoten worden buiten beschouwing gelaten."

Eerdere beelden van de plezierjacht: jager betrokken bij incident met moord en doodslag.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat de e-screener uitvoerig is getest en dat de vragen zijn gebaseerd op "wetenschappelijk onderzoek en de expertise van psychologen". Volgens het ministerie is de screener ontwikkeld door het Trimbos Instituut, TNO en Ipsos.1

De plezierjacht is een grote gruwel die onmiddellijk moet worden verboden.

Jessica Smit, Animal Rights

Wat is het jachtseizoen?

Het jachtseizoen is een periode, waarin ongehinderd op vijf diersoorten gejaagd mag worden. In een periode van slechts enkele maanden worden honderdduizenden dieren de dood in gejaagd. Het gaat om hazen, konijnen, fazanten, houtduiven en wilde eenden. Het jachtseizoen is vorige week op 15 oktober begonnen en loopt in de meeste gevallen dood tot eind januari.

Petitie - Teken nu

Animal Rights is een petitie gestart tegen deze verderfelijke hobby, de petitie is sinds vorige week 5.000 keer ondertekend. Jessica Smit: “De plezierjacht is een grote gruwel die onmiddellijk moet worden verboden.”

Verbied de plezierjacht nu Teken de petitie! Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer