Main content

Inhoud

De stand van zaken rond dierproeven op apen

Nieuws: 3 maart 2017
Dier­proeven

Het onafhankelijke Rathenau Instituut is met een verrassend rapport gekomen: 'Van aap naar beter. Een verkenning en dialoog over proeven met apen.’ Het instituut pleit ervoor om heel anders naar dierproeven te kijken en daarmee te werken naar een toekomst zonder apenonderzoek. Animal Rights-directeur Robert Molenaar: "We pleiten al jarenlang voor vervanging van dierproeven. Onze oproep wordt steeds vaker gehoord door wetenschappers, bestuurders en politici."

Wens Tweede Kamer

Aanleiding voor het rapport 'van aap naar beter' is de wens van de Tweede Kamer om zo snel mogelijk te komen tot een afbouw naar nul van het aantal proeven met apen in Nederland. Hierop heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Rathenau Instituut gevraagd om te onderzoeken hoe proeven met apen kunnen worden afgebouwd. 1 2

Huidig onderzoek met apen

Op dit moment worden nog op drie plekken in Nederland apen gehouden voor onderzoek. De grootste is het Biomedical Primate Research Center (BPRC) in Rijswijk. Daar worden zo’n 1500 apen gehouden, waarvan er ieder jaar 200-250 voor experimenten worden gebruikt. In 2015 werd het merendeel (59 procent) hiervan ingezet voor de ontwikkeling van vaccins, geneesmiddelen en infectieziektenbestrijding. De overige 41 procent van apen in het BPRC werden voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Het gaat om onderzoek naar de hersenen, immuunsysteem en virale infecties.

De twee andere plekken waar nog apen worden gehouden voor onderzoek zijn het Nederlands Herseninstituut in Amsterdam en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. In het Herseninstituut verblijven 16 apen en zijn in 2015 zes proeven met resusapen uitgevoerd. In het Erasmus Medisch Centrum zijn in 2015 eenentwintig proeven met java-apen uitgevoerd.

We pleiten al jarenlang voor vervanging van dierproeven. Onze oproep wordt steeds vaker gehoord door wetenschappers, bestuurders en politici.

Robert Molenaar, Animal Rights

Beleid alternatieven en grenzen

Uitgangspunt van het huidige proefdierbeleid en het zoeken naar alternatieven is het ‘3V-principe’: dierproeven moeten zoveel mogelijk worden vervangen door dierproefvrije methoden, waar dit niet mogelijk is moet het aantal dieren worden verminderd, en bij resterende proeven moet het leed voor de proefdieren worden geminimaliseerd (verfijning). Het Rathenau Instituut constateert echter dat het op deze manier denken in alternatieven niet heeft geleid tot afbouw van experimenten met apen.

Omdenken: transitie naar proefdiervrije innovatie

Het Rathenau Instituut schetst een bredere benadering: het gaat niet om het vervangen van de apenproef, maar om de vraag welke kennis nodig is en op welke manier die kan worden verkregen. Dat kan proefdieronderzoek zijn, maar er zijn inmiddels zoveel technologische innovaties dat proefdieronderzoek vaak helemaal niet nodig is.

De visie voor de toekomst is proefdiervrije innovatie. Het gaat om nieuwe toepassingen waar geen dieren meer aan te pas komen, omdat er betere modellen zijn. Deze zijn betrouwbaarder dan de huidige modellen. Niet het vervangen, verminderen en verfijnen staan centraal, maar een innovatieve, andere manier van denken over kennisvergaring.

Lees hier meer over proefdiervrije innovatie.

Animal Rights blijft zich sterk maken voor het vervangen van dierproeven. Ook jij kan een steentje bijdragen door onze petitie 'vervang dierproeven' te tekenen. We willen 100.000 handtekeningen ophalen om onze eis kracht bij te zetten.