Main content

Inhoud

Vervang dierproeven, Erasmus MC

Nieuws: 24 februari 2017
Dier­proeven

Op zaterdag 18 maart 2017 organiseert Animal Rights een protest bij het Erasmus MC in Rotterdam. In het grootste proefdiercentrum van Nederland worden jaarlijks meer dan 30.000 dierproeven 1 uitgevoerd op muizen, ratten, konijnen, fretten, java-apen, varkens, vogels en zebravissen. Animal Rights directeur Robert Molenaar: "we houden voor het Erasmus MC grote borden vast met afbeeldingen van proefdieren. Zo willen we het verborgen leed zichtbaar maken. We roepen het Erasmus MC op om dierproeven te vervangen door alternatieven."

We roepen het Erasmus MC op om dierproeven te vervangen door alternatieven.

Robert Molenaar, Animal Rights

Conservatieve dierproefnemers

Uit de analyse 'Businesscase Alternatieven voor Dierproeven' 1 kwam naar voren dat de onderzoekers niet altijd staan te popelen voor de transitie naar een dierproefvrije wereld. Maar liefst 25% van de ondervraagde dierproefnemers zegt niet over te stappen op alternatieven. Deze conservatieve onderzoekers houden liever vast aan de voor hun bekende dierproeven.

Martje Fentener van Vlissingen, de directeur van het proefdiercentrum van het Erasmus MC, beweerde onlangs nog in het Algemeen Dagblad dat een 'wereld zonder proefdieren ver weg is.' 2

Nieuw proefdiercentrum

Het Erasmus MC heeft onlangs 4.2 miljoen euro ter beschikking gekregen voor de bouw van een nieuw dierproefcentrum.3 De nieuwe faciliteit gaat zo'n 6.000 vierkante meter beslaan. Animal Rights directeur Robert Molenaar: "We hebben een brief gestuurd naar de heer Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur. We maken ons ernstig zorgen om deze nieuwbouwplannen en we willen dan ook snel in gesprek."

Vervang dierproeven

De Nederlandse overheid ziet wel degelijk kansen en heeft zich ten doel gesteld de internationale voortrekker te worden in dierproefvrij onderzoek.1 Meer dan ooit is er vanuit de politiek en progressieve wetenschappelijke hoek de ambitie om dierproeven te vervangen door alternatieven. Daarin speelt ethiek een belangrijke rol maar ook de wetenschappelijke vooruitgang die er geboekt kan worden met nieuwe innovatieve dierproefvrije technieken. Zij zien dit als een win-win situatie. Het is de taak van Animal Rights en andere dierenorganisaties om de aandacht te blijven vestigen op dit onderwerp.

Protest

  • Tijd: 13:00 - 15:30 uur
  • Locatie: Erasmus MC, Westzeedijk, Rotterdam