Main content

Inhoud

De (on)zin van een welzijnscommissie nertsenruimingen

Nieuws: 10 augustus 2020
Bont

Nadat op 3 juni tot ‘ruimen’ van besmette nertsenfokkerijen werd besloten, is de Welzijnscommissie Dierziekten verzocht “om de minister te informeren over de eventuele gevolgen voor het dierenwelzijn die zich als gevolg van de ruimingsactiviteiten voordoen en zo nodig de minister te adviseren over mogelijkheden om het welzijn van de betrokken dieren te verbeteren.”

Op 20 juli kwam de regering met een samenvatting van de bevindingen van de welzijnscommissie over het verloop van de ruimingen. 1 De commissie heeft in de periode van 5 juni tot en met 12 juni jl. maar liefst 4 bedrijven bezocht op het moment dat deze bedrijven geruimd werden. In de Kamerbrief van 20 juli zeggen ministers Schouten en de Jonge: "De Welzijnscommissie heeft in de periode vanaf 5 juni (de eerste ruiming) tot en met 8 juli zeven nertsenfokkerijen bezocht die werden geruimd."

Dat wil zeggen dat de ruimingen op het moment van publicatie dan al meer dan een maand plaatsvonden zonder dat de Welzijnscommissie zich geroepen voelde om eens te gaan kijken. De Welzijnscommissie heeft 7 ruimingen geobserveerd, terwijl de teller nu op 29 staat…

“Bij de bedrijfsbezoeken heeft de commissie de NVWA gevraagd een toelichting te geven op de werkwijze die werd toegepast. Vervolgens is geobserveerd hoe de ruiming werd uitgevoerd en welk effect dit had op de betrokken dieren. In dit verband is gelet op het vangen en hanteren van de dieren, de wijze waarop het doden van de dieren werd uitgevoerd en het toezicht dat door de NVWA werd uitgevoerd op de ruimingsactiviteiten. Voor en na het legen van de gasboxen werd gecontroleerd of er dieren bij waren die nog tekenen van leven vertoonden. Daarnaast werd geobserveerd of er tekenen zichtbaar waren die zouden wijzen op onrust vlak voor of tijdens het dodingsproces.”

Het is een typisch voorbeeld van de agent die naast het stoplicht staat en constateert dat niemand door het rood rijdt. Een ruim van te voren aangekondigd bezoek van doctors, doctorandi en ingenieurs die met hun neus boven op het werk zagen dat het goed was.
De NVWA ziet op deze wijze ook nooit iets fout gaan waneer bijvoorbeeld pluimvee gevangen wordt. Rara, hoe zou dat komen?

Video: Het is illegaal om meerdere nertsen tegelijkertijd levend in de gaskist te hebben; nertsen zijn niet binnen 10 seconden bewusteloos zoals de NVWA beweert.

De Welzijnscommissie en de regering maken zich volstrekt belachelijk als ze bijna twee weken nadat Animal Rights filmde hoe een levende nerts uit de destructiecontainer werd gehaald, rapporteren:

“In geen enkel geval is waargenomen dat er individuele dieren na het dodingsproces nog tekenen van leven vertoonden. Ook werd geconstateerd dat de dode dieren er gaaf uitzagen en dat er geen tekenen die zouden kunnen wijzen op voorafgaande onrust zichtbaar waren.”

Dat rapport is strijdig met wat de ministers vervolgens in de Kamerbrief van 20 juli zeggen 2: "Bij het legen van de gasboxen wordt gecontroleerd of er nog dieren tekenen van leven vertonen. Zeer incidenteel kwam dit voor, waarna dieren onmiddellijk werden teruggeplaatst in een andere reeds met koolmonoxide gevulde gasbox."

Door de publicatie van dit achterhaalde rapport doet de regering het voorkomen alsof op 20 juli nog steeds geldt dat geen enkele nerts de vergassing overleeft. Ze heeft dan al Kamervragen over de beelden van Animal Rights ontvangen.

De ministers liegen de Tweede Kamer opnieuw voor. Eerder al deden ze het voorkomen alsof de experts van het OMT-Z tot ruiming hadden geadviseerd terwijl deze in werkelijkheid ruiming slechts als één van twee mogelijke scenario’s beschreven.

De conclusie van de Welzijnscommissie roept dan ook plaatsvervangende schaamte op: “Het uitvoeren van de ruiming door de nertsenhouder en eigen personeel heeft als voordeel dat het vangen en hanteren van de nertsen adequaat werd uitgevoerd. Het tempo van de werkzaamheden lag hoog, maar er werd vakbekwaam en respectvol met de dieren omgegaan. Daarbij moet worden opgemerkt dat de werkzaamheden voor betrokkenen emotioneel beladen waren. De gebruikte dodingsmethode werkte snel en voorkwam vermijdbaar lijden. De werkwijze en eventuele aanpassingen daarin waren er steeds op gericht om de duur van ongerief door het vangen en hanteren tot een minimum te beperken. De NVWA hield constant toezicht op een juiste uitvoering van alle stappen in het proces en reageerde adequaat in situaties waarin aanpassing van de werkwijze wenselijk was. Uit de observaties van de commissie zijn geen onvolkomenheden of vermijdbaar ongerief vastgesteld.”

Welzijnscommissies zonder deelname van dierenrechtenactivisten hebben geen bestaansrecht!

Video: De nertsen raken wel degelijk in paniek tijdens het vergassen, kijk alleen al naar de nagelsporen op de wand van de gaskist

UPDATE:

”In de periode van 9 juli tot en met 23 augustus zijn door de Welzijnscommissie nog tien nertsenfokkerijen bezocht die werden geruimd. De Welzijnscommissie heeft tijdens haar observaties bij het legen van de gasboxen gecontroleerd of er nog dieren tekenen van leven vertonen. Dit is twee keer voorgekomen, waarna dieren onmiddellijk werden teruggeplaatst in een andere reeds met koolmonoxide gevulde gasbox. De Welzijnscommissie constateerde dat er aandacht moet blijven voor het hanteren van de nertsen. De NVWA is hier tijdens ruimingen extra oplettend op. Tijdens de ruimingen zijn geen andere onvolkomenheden of vermijdbaar ongerief vastgesteld door de Welzijnscommissie.”

Weg met bont uit Nederland! Teken NU het burgerinitiatief voor een verbod op de import van bont. Bont

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer