Main content

Inhoud

Weg met bont uit Nederland!

Teken NU het burgerinitiatief voor een verbod op de import van bont.

Bont

1 september 2022 – Op 27 oktober 2020 zijn we samen met Bont voor Dieren gestart met ons burgerinitiatief voor een bontvrij Nederland. Sindsdien zijn de regels voor het indienen van een geldig burgerinitiatief veranderd. Hierdoor is het niet meer mogelijk het initiatief op deze wijze in te dienen.

Op 27 oktober 2020 zijn we gestart met ons burgerinitiatief voor een bontvrij Nederland. Op 3 november 2020 zijn in de Tweede Kamer twee moties aangenomen die om hetzelfde vragen. Die moties zijn aangenomen, maar de regering heeft besloten deze niet uit te voeren. Reden temeer voor ons om door te gaan met het verzamelen van handtekeningen, die we dan twee jaar na het indienen van de moties, dus vanaf 3 november 2022, zouden kunnen aanbieden aan de Tweede Kamer.

Regels veranderd
In de tussentijd zijn de regels voor een geldig burgerinitiatief echter veranderd: na diverse malen navraag te hebben gedaan bij de Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven is nu duidelijk geworden dat sinds 31 maart 2021 de regel geldt dat in één jaar tijd 40.000 geldige handtekeningen moeten zijn verzameld. Daarna duurt het nog bijna een jaar voordat de Commissie besluit of het initiatief geldig is en of het aangeboden kan worden aan de Tweede Kamer.

Niet haalbaar
40.000 geldige handtekeningen in een jaar tijd gaat helaas waarschijnlijk niet lukken; sinds 27 oktober 2020 hebben zowel Animal Rights als Bont voor Dieren enorm veel gedaan om aandacht op het burgerinitiatief te vestigen en mensen ervan te overtuigen het initiatief te ondertekenen, maar het gaat erg moeizaam. Daar komt bij dat op 18 mei 2022 ook het Europees Burgerinitiatief (ECI) voor een ‘Fur Free Europe’ is gelanceerd, waardoor ons Nederlandse initiatief eigenlijk achterhaald is. Immers als de EU besluit om bontfokkerijen en de import en verkoop van bont te verbieden, dan geldt dat ook voor Nederland.

Bontvrij Europa
Uiteraard hebben jullie niet voor niets getekend. Met de ruim 30.000 handtekeningen is duidelijk dat vanuit het algemene publiek een draagvlak is voor een verbod. Wij blijven dan ook druk uitoefenen op de overheid om de aangenomen moties alsnog uit te voeren.

In Kamerstukken II 2020/21, 28 286 en 25 295, nr. 1166 van 31 december 2020 zegt de minister toe dat Nederland zich sterk zal maken voor een algemeen verbod op commerciële pelsdierhouderij in de EU, dus we vragen hem ook zich aan deze toezegging te houden en in de Europese Raad voor landbouw en Visserij (AGRI-FISH) te blijven pleiten voor een bontvrij Europa.