Main content

Inhoud

De circus-ontheffing voor olifant Buba is ingetrokken; we vechten door voor zebra Smiley

Nieuws: 26 september 2023
Animal Rights

Na lang procederen door dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bite Back trekt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de ontheffing die Afrikaanse olifant Buba voorgoed bij Circus Freiwald zou laten blijven in. Buba heeft daar vooralsnog niets aan, want ze is met medewerking van diezelfde minister weggesluisd naar Hongarije.

Lees ook: OLIFANT BUBA MAG VAN DE NVWA WEL CIRCUSKUNSTJES DOEN IN EEN HONGAARSE DIERENTUIN

Zebra Smiley reist ondertussen met het circus door Duitsland. Dat is een overtreding van de ontheffing die voor hem is afgegeven. De NVWA weigert daar tegen op te treden en weigert de ontheffing in te trekken. Dan moet een rechter de NVWA daar maar toe dwingen.

De geschiedenis

Vanaf 15 september 2015 is het in Nederland verboden om wilde dieren te gebruiken in een circus. Op diezelfde datum kreeg Freiwald, eigenaar van het gelijknamige circus, een ontheffing voor het mee laten reizen van olifant Buba en zebra’s Smiley en Sascha met het circus. Deze ontheffingen waren altijd bedoeld als overbrugging tot er een goede opvang voor de dieren was gevonden.

Tot 3 januari 2016 bezat Freiwald die ontheffing voor de zebra’s. Daarna kreeg hij geen verlenging meer en legt de NVWA hem meerdere keren een last onder dwangsom op voor het illegaal meesleuren van de zebra’s.
Op 22 september 2016 overleed Sascha. De nota ‘uitvoering moties Buba en Smiley’ van 8 december 2020 geeft aan: “In september 2016 is een van de zebra's overleden door slechte verzorging van de opvanglocatie in Gilze-Rijen”. De locatie was door Freiwald zelf uitgekozen. Vervolgens neemt Freiwald Smiley terug en verblijft hij opnieuw illegaal bij het circus.
Op 21 juli 2020 voerde de NVWA naar aanleiding van een handhavingsverzoek van Animal Rights een controle uit bij het circus en legt Freiwald een nieuwe last onder dwangsom op.

Voor Buba werd in Frankrijk een veilig thuis gevonden en ook voor Smiley vond de Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het Minsterie van LNV (DAD) een geschikte opvang (in België), maar Freiwald werkte zoals gewoonlijk niet mee: ”Over de aangeboden opvanglocatie voor de zebra heeft het circus niets laten weten.”

Op 1 december 2020 nam de Tweede Kamer twee moties aan; die van Graus voor “een Buba-waardig verblijf in Nederland“ en de motie Von Martels-Van Helvert die de regering verzocht "om er voor te zorgen dat Buba bij haar circusfamilie kan blijven".
Uiteindelijk diende Freiwald op 18 januari 2021, na herhaald aandringen van het ministerie van LNV, een aanvraag in voor een ontheffing voor onbepaalde tijd van het ‘circusverbod’ voor zowel Buba als Smiley.

Op 25 maart 2021 verleende toenmalig Landbouwminister Schouten de ontheffing voor onbepaalde tijd. Tegen het advies van haar ambtenaren in, gebruikte Schouten voor Smiley dezelfde drogredenen als voor Buba. Smiley zou te oud zijn en te lang zonder soortgenoten in een kudde geleefd hebben.

Animal Rights en Bite Back dienden in april 2021 bezwaar in tegen het besluit om een ontheffing voor onbepaalde tijd te verlenen.
Op 2 juni 2023 volgde een zitting van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag.

Op die zitting geeft de advocaat van de minister aan dat ze kijken naar de mogelijkheid om tot intrekking van beide ontheffingen over te gaan. Men krijgt van de rechter 8 weken de tijd en moet na 4 weken een voortgangsbericht sturen.
Op 15 augustus 2023 geeft de advocaat van de minister door dat de ontheffing voor Buba op 11 augustus is ingetrokken.

Op 17 juli 2023 had deze echter al laten weten dat de minister dat met betrekking tot Smiley niet van plan was: ”Voor zover verweerder na heeft kunnen gaan reist de zebra nog met het circus mee. Gezien dit feit is er op dit moment geen reden de ontheffing in te trekken.”

Het kwaadaardige ministerie van Dierenleed

Het is een absurde, woedend-makende beslissing. Animal Rights en Bite Back hebben helemaal nooit bestreden dat Smiley met het circus meereist. Zijn beeltenis prijkte nota bene op de circusposters van de Duitse tour van Freiwald. Dit terwijl het tentoonstellen van Smiley volgens de ontheffingsvoorwaarden niet is toegestaan.
Dit ministerie en haar werknemers kennen geen fatsoen. Ze hebben lak aan rechtvaardigheid. Het ontbreekt hen aan een moreel kompas en de waardigheid om ethisch te handelen.

Animal Rights en Bite Back zetten het beroep inzake Smiley dan ook door en verzoeken de rechter om zo spoedig als mogelijk een uitspraak te doen.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer