Main content

Inhoud

Damherten in Rumst krijgen geen kogel

Nieuws: 17 januari 2023
Jacht

In het najaar van 2022 kwam Animal Rights te weten dat er een intentie bestond om de damherten in de uitgestrekte velden en kleiputten van Rumst af te schieten. Initieel leek deze van het Agentschap Natuur en Bos te komen. Uiteindelijk kwamen we te weten dat het initiatief genomen werd door de eigenaar van het terrein waar ze voorkwamen. Hoe dan ook was afschot geen optie voor Animal Rights.

Campagnecoördinator Joffrey Legon: "Om de daad bij het woord te voegen, gingen we meteen over tot actie. We zorgden ervoor dat verschillende beleidsmakers, verenigingen en belanghebbenden rond de tafel kwamen om diervriendelijke oplossingen te bespreken. Dankzij deze gesprekken hebben wij nu de bevestiging gekregen dat deze dieren niet door de plaatselijke wildbeheereenheid gedood zullen worden."

dubieus

Wij kregen via de burgemeester bevestiging dat de plaatselijke wildbeheereenheid (WBE) de damherten niet zal afschieten. Jagen op groot wild zou volgens de WBE zelfs praktisch niet haalbaar zijn door gebrek aan aaneensluitend habitat. Omdat wij bij Animal Rights niet geneigd zijn jagers op hun woord te geloven, vroegen wij onder de Wet openbaarheid van bestuur zowel het Faunabeheerplan1 als het eventuele afschotplan2 voor grofwildsoorten en meldingen voor bijzondere jacht of bestrijding op ree of damhert voor de jaren 2020-2022 op. In het Faunabeheerplan lezen we dat er geen beheersmaatregelen worden genomen voor het damhert noch de ree en dat men zelfs hoopt dat de soort zich verder zal uitbreiden in het werkingsgebied (om er dan vervolgens op te kunnen jagen weliswaar).

Nochtans zijn er voor reeën wél afschotplannen voor de jaren 2020-2022 aangevraagd én verleend. Daarnaast bestond er ook een bestrijdingsmelding voor het damhert die gelinkt lijkt te zijn aan de betreffende situatie. Gelukkig is deze nu wel verlopen. In elk geval kan men dus niet spreken van een geheelonthouding betreffende de intentie om grofwildsoorten te doden.

Lees ook: Animal Rights blijft vechten voor de damherten in Rumst

Schokkend: Uit het Faunbeheerplan leerden we ook dat er in 2015 voor de eerste keer reeën zijn gedood en dit puur voor het plezier en om zogezegd een 'eerste beeld' te schetsen over de kwaliteit van de populatie. Twee belangrijke factoren hiervoor zijn het aantal embryo's per geit en het gewicht van de kitsen. Om dit na te gaan moeten de drachtige geiten wel eerst gedood worden. Individuen doden dus om de kwaliteit van de populatie na te gaan. Weerzinwekkend!

Afschot toch van de baan

Het doden van de damherten blijkt nu toch niet (meer) op het programma te staan. Uiteraard blijft Animal Rights de situatie verder opvolgen om te verzekeren dat dit ook niet in de toekomst gebeurt, wanneer het stof wat is gaan liggen.

"Bij deze is onze opzet dus geslaagd.", zegt Legon, "Ons initieel plan was om de dieren te vangen en te herplaatsen, dat is nu dus niet meer nodig." Dergelijke ingrijpende en stressvolle acties zijn voor ons enkel een mogelijkheid in uitzonderlijke situaties en enkel in het belang van de dieren zelf. "Niet uit het idee van (antropocentrisch) beheer noch uit enige vorm van (subjectief) onbehagen.", stelt Legon finaal.

Voor de verkeersveiligheid, die volgens het gemeentebestuur een probleem vormde, is een ecoduct1 een ideale oplossing. Tot die er komt (en die moeten er komen op heel wat plaatsen in ons land!) kunnen sensibilisering, een verlaagde snelheid ter hoogte van de oversteekplaatsen, extra signalering en wildrasters een oplossing bieden.