Main content

Inhoud

BPRC apen verlamd en blind

Het apentestcentrum BPRC heeft in augustus 2017 toestemming gekregen van de Centrale Commissie Dierproeven om in de aankomende vijf jaar testen uit te voeren op maar liefst 144 penseelapen. 1 Het gaat om onderzoek naar MS. Robert Molenaar van Animal Rights: “Het gros van de apen raakt verlamd, blind en apathisch door het injecteren van stoffen die hun zenuwen aantasten. Na 120 dagen lijden worden de apen afgemaakt.”

Lange lijdensweg

Voor het experiment worden anderhalf jaar oude penseelapen van beide geslachten gebruikt en per twee in een kooi geplaatst. Wanneer een aap in de dierproef gedood wordt dan blijft de andere aap alleen over in de kooi. De hoogte van de kooi kan ook nog eens worden verminderd. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de apen naar beneden vallen door de verlammingen en evenwichtsstoornissen.

In de volgende tabel wordt de lijdensweg van de apen weergegeven:

Doodlopende weg

Uit de bestudeerde stukken blijkt dat het BPRC al ruim 20 jaar MS-experimenten uitvoert op apen. Ondanks al deze dierproeven zijn er nog altijd geen goed werkende therapieën voor MS ontwikkeld. Dr. Andre Menache roept in het artikel ‘wat hebben de dierproeven in het BPRC opgeleverd?’ op tot een onafhankelijke en transparante evaluatie van het BPRC onderzoek.

Molenaar: "Het BPRC bewandelt elke keer dezelfde doodlopende weg. Het ziek maken van proefdieren is een routine klus geworden."