Main content

Inhoud

Biologische dierlijke producten verantwoord? Ontkracht!

Nieuws: 17 september 2020
Plant Power

Plant Power ontkracht argumenten tegen plantaardig eten. In dit artikel: ‘je kunt verantwoord vlees en andere dierlijke producten consumeren door te kiezen voor biologisch’.

Dieren als gebruiksvoorwerpen: ook in de biologische veehouderij

Er zijn heel wat mensen die denken dat je op een verantwoorde manier vlees en andere dierlijke producten kunt eten. Ze willen toegeven dat er een foute keuze is, namelijk de keuze die geen rekening houdt met dierenwelzijn. Maar door wel rekening te houden met dierenwelzijn, zoals gebeurt in de biologische veehouderij, zou je een goede keuze kunnen maken.

Het probleem is dat dieren in de biologische veehouderij nog steeds gebruiksvoorwerpen zijn. De dieren worden gefokt, omdat mensen ze willen eten of op een andere manier willen gebruiken. Zodra dieren het doel dat mensen voor ze hebben bedacht, hebben vervuld, gaan ze naar de slacht. Dieren die volgens biologische standaarden gehouden worden, worden soms iets ouder. Vleeskippen gaan naar de slacht na ongeveer 80 dagen, waar de 'standaard' plofkip na 6 weken naar de slacht gehad. Als je bedenkt dat kippen 10 jaar oud kunnen worden, is een kip nog steeds erg jong op een leeftijd van 80 dagen. Bovendien is slachten sowieso niet bepaald goed voor dierenwelzijn.

Biologische eieren en melk

Ook dieren die op biologische wijze gehouden worden voor hun melk of eieren, hebben op een aantal vlakken misschien een iets beter leven dan niet-biologisch gehouden dieren. Legkippen hebben bijvoorbeeld meer ruimte als ze biologisch gehouden worden en kunnen naar buiten. Echter, van nature zijn kippen bosdieren die wel tien vierkante meter per kip nodig hebben. Die ruimte hebben ze niet. Een probleem als verenpikken (een vorm van kannibalisme onder kippen) komt in de biologische kippenhouderij evenveel voor als in de reguliere houderij. In de natuur komt dit niet voor. En ook in de biologische houderij worden haantjes van één dag oud vergast, omdat ze niet nuttig zijn voor de industrie. De kippen gaan evengoed naar de slacht als na anderhalf jaar hun eierproductie afneemt.

Melkkoeien die biologisch gehouden worden, gaan ook naar de slacht zodra ze niet meer productief genoeg zijn. En kalfjes worden net zo goed direct gescheiden van hun moeders. Kortom, rekening houden met dierenwelzijn komt in de praktijk neer op een aantal kleine willekeurige regels, die het leven van een dier mogelijk iets minder slecht maken, maar de rechten van dieren worden nog steeds niet gerespecteerd.

Op naar cultuurverandering

We groeien op in een cultuur waarin het eten van dierlijke producten normaal is. Kiezen voor biologische dierlijke producten kan dan een goede keuze lijken, omdat je daarmee in positieve zin een klein beetje afwijkt van de norm. Je kunt zelfs denken dat je enorm afwijkt van de norm en rekening houdt met dierenwelzijn. Dat is niet zo. Dieren in de biologische veehouderij hebben een leven waar geen mens mee zou willen ruilen.

Wat de dieren echt helpt, is een cultuurverandering: we moeten naar een cultuur waarin we dieren niet als gebruiksvoorwerpen zien.