Main content

Inhoud

(Bio)logica: biologische eieren en vlees zonder naar buiten te kunnen

Nieuws: 10 maart 2021
Slacht

Er geldt sinds 22 oktober 2020 een ophokplicht voor al het pluimvee in Nederland in verband met de vogelgriep. Eieren verloren na 16 weken hun vrije uitloop status (EU wetgeving) en een aantal supermarkten legt dat ook netjes uit bij de eierschappen en de producent paste de verpakking aan.
Na 19 weken ophokken ligt er, echter, nog steeds biologisch 3-sterren kippenvlees in de koelvakken van de supermarkten. Deze dieren worden maar een week of 10 oud en zijn dus nog nooit buiten geweest. Op de verpakking bij AH bijvoorbeeld staan nog altijd kippen die vrolijk rondscharrelen in een wei.

De doosjes in de supermarkten geven in woord en beeld nog steeds aan dat naar buiten kunnen een belangrijk onderdeel is van ‘biologisch’. Bij biologische eieren van de AH staat op het doosje: ”De kippen krijgen biologisch voer. Er is veel zorg voor hun leefomstandigheden en hun buiten- en binnenverblijf. Bossen en struiken zorgen voor beschutting”. Een doosje met Rondeeleieren heeft de volgende tekst: ”De kippen kunnen vrij naar binnen en naar buiten lopen. Ze hebben de ruimte in de stal of buiten bij de bosrand. Er is veel zorg voor hun leefomstandigheden en hun verblijf". Op de doosjes van ‘Blije kip eieren’ staat: “eieren van biologische kippen met een puur natuurlijke leefomgeving.”. De verse biologische eieren van de Jumbo hebben minder tekst maar tonen ook een kip en kuiken scharrelend in de open buitenlucht.

SKAL

Eisen aan de uitloop voor biologisch pluimvee zijn volgens SKAL Biocontrole 1: ”Biologisch gehouden pluimvee heeft een uitloop. […] Pluimvee heeft tenminste één derde van het leven – ofwel ten minste acht uur per dag – toegang tot de uitloop.” SKAL dekt zich wettelijk wel in: “Ophokplicht geldt als wettelijke basis om uw pluimvee binnen te houden.”

Op een andere webpagina: 2 “Voor biologische eieren en vlees geldt dat het pluimvee ten minste één derde van zijn leven toegang moet hebben tot een uitloop. Skal interpreteert deze bepaling normaliter als dat de kippen acht uur per dag toegang moeten hebben tot de buitenruimte. Zolang de kippen moeten worden opgehokt als gevolg van gemeenschapsregelgeving vervalt deze eis.” De ophokplicht is geen EU besluit, maar wordt nationaal opgelegd.

SKAL mag zich dan mogelijk hebben ingedekt tegen de ophokplicht. Feit blijft dat aan de eis van 8 uur per dag/één derde van hun leven toegang tot die uitloop inmiddels voor geen enkele biologische vleeskip of leghen meer wordt voldaan. Waar supermarkten bij vrije-uitloop eieren uitleggen waarom deze afgewaardeerd zijn, zien we dat bij biologische eieren niet. Dat terwijl voor de gemiddelde consument het naar buiten kunnen van de dieren, naar onze inschatting, het belangrijkste aspect is om de kwalificering biologisch te mogen dragen en het duurdere product te kopen.

Ook SKAL zelf geeft aan dat naar buiten kunnen een belangrijk aspect is: “Natuurlijk leefgedrag is een belangrijke pijler in de bio-verordening. Tijdens de periode van ophokplicht kan hier niet volledig vorm aan worden gegeven. Daarom moet het pluimvee in deze periode altijd ruwvoer aangeboden krijgen in de stal en geschikt materiaal om zoveel mogelijk natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Denk hierbij aan een stofbad.”

BLK

Ook blijven de eierdoosjes en vleesverpakking drie sterren tonen van het beter leven keurmerk van de Dierenbescherming. De eis voor vleeskuikens is daarbij: “Verplicht. Vrije uitloop, 1 kip per 2m2” 1 en voor leghennen: “Verplicht. Vrije uitloop, met beschutting” 2. De Dierenbescherming geeft de biologische producten automatisch 3 sterren ook als er niet meer voldaan wordt aan de vrije uitloop. Ook hier is Animal Rights van mening dat de consument de mogelijkheid om naar buiten te gaan als een belangrijk aspect van dit sterren systeem beschouwt.

Animal Rights

In de ogen van Animal Rights wordt de consument dus misleid (zelfs als het wettelijk allemaal in orde zou zijn) en in het geval van het opschrift en tekeningen op de verpakkingen voorgelogen.

Lief zijn voor ‘biologisch’

We horen wel eens dat we ‘lief’ moeten zijn voor biologische veeboeren omdat deze het beste met de dieren voor hebben. Natuurlijk zijn er flinke verschillen tussen biologische bedrijven en ‘gangbare’ stallen. Als dierenrechtenorganisatie is Animal Rights echter van mening dat er geen goede manier bestaat om dieren te exploiteren. Ook deze dieren gaan jong naar de slacht. Ook zij kunnen bij het vangen, op transport en in de slachthuizen mishandeld worden en zullen ten minste stress ervaren. Ook biologische pluimveehouders roepen de hulp van jagers in om vossen af te schieten, ook 3-sterrenkippen komen om in stalbranden. Ook biologische veehouders dragen bij aan volksgezondheidsproblemen, ook zij brengen schade toe aan natuur en klimaat.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer