Main content

Inhoud

Bezwaar tegen het verstoren, vangen en doden van bevers

Nieuws: 25 mei 2021
Jacht

De dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life hebben bezwaar aangetekend tegen een recent besluit van de provincie Zuid-Holland. Dit besluit geeft jagers een ruime bevoegdheid bevers dag en nacht te verstoren, vangen, hun burchten te vernietigen en als laatste redmiddel te doden, ter voorkoming van schade. De organisaties: “Bevers zijn zeldzaam en waren zelfs lange tijd uitgestorven in Nederland. Pas in 1988 is het dier weer uitgezet. Inmiddels duiken bevers op meer en meer plekken op. In steeds meer provincies worden dan ook plannen gemaakt voor afschot. Dieren eerst uitzetten en daarna weer afschieten is natuurlijk te zot voor woorden.”

Update: ontheffing ingetrokken

7 november 2021 - Na de bezwaren van Stichting Animal Rights en Stichting Fauna4Life (en naast ons de Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Zuid-Hollands Landschap en Stichting Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland) heeft de provincie besloten het besluit te herroepen. De ontheffing is dus ingetrokken.

8 april 2022 - Op 10 november 2021 heeft de provincie een opdracht gegeven om bevers te verstoren, te vangen en doden. Animal Rights en Fauna4Life hebben weer bezwaar gemaakt en aan de voorzieningenrechter gevraagd het besluit te schorsen. Dat is nu gebeurd. De opdracht is gegeven voor het beheren van de populatie bevers, maar daar is in dit geval geen sprake van. Ook heeft de provincie onvoldoende onderzocht of bevers ergens anders kunnen worden uitgezet, in plaats van ze te doden.

ZUID-HOLLAND

Het besluit geldt in de volledige provincie, ook in gebieden waar geen bevers voorkomen. Bij herhaalde graverij maakt is het mogelijk dat bevers worden gedood. Vooral dit laatste stoot de organisaties tegen de borst. “Herhaalde graverij wijst er vooral op dat er geen beschermende maatregelen zijn genomen ofwel geen alternatieven zijn ingezet. Als bevers worden gedood, zal hun plaats door een andere bever worden ingenomen. Zo blijft je bezig en daarom pleiten wij voor de inzet van alternatieven”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

Vanzelfsprekend gaan wij nooit akkoord met het doden van deze iconische dieren.

Animal Rights & Fauna4Life

NIET AKKOORD MET DODEN

Volgens de wet is het verplicht om voor jacht, beheer en schadebestrijding een faunabeheerplan op te stellen. Een goed faunabeheerplan, waaraan op grond van de wet allerlei eisen worden gesteld, zou de bescherming van soorten moeten garanderen. Zonder faunabeheerplan kan er geen toestemming tot verstoren of afschot worden verleend. “Er is in dit geval wel een beverprotocol opgesteld, maar geen faunabeheerplan. Feitelijk gezien kan en mag de provincie deze toestemming dan ook niet geven. Ze nemen een loopje met de wet”, zegt Jessica Smit van Animal Rights.

De organisaties hebben bezwaar aangetekend tegen het besluit en hopen dat de provincie tot inkeer komt en afziet van de plannen. “Vanzelfsprekend gaan wij nooit akkoord met het doden van deze iconische dieren”, besluiten ze.

Meerdere bezwaarmakers

Ook Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Zuid-Hollands Landschap en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben bezwaar aangetekend tegen de ruime ontheffing die is afgegeven voor het verstoren en vangen van bevers en het vernielen en beschadigen van beverburchten. De Zuid-Hollandse terreinbeheerders en natuur-en milieuorganisatie zijn niet betrokken geweest bij of geraadpleegd en geïnformeerd over de plannen. Dit is opmerkelijk, aangezien een aantal van hen ook een zetel heeft in de Faunabeheereenheid en dus betrokken zou moeten worden bij het maken van beleid.

Thanks to funding from the Fred Foundation, this story was possible.