Main content

Inhoud

Animal Rights verstoort patrijzenjacht

Nieuws: 21 september 2020
Jacht

Op de eerste zondag van het patrijzenseizoen ging het hunt sab-team van Animal Rights op pad om de patrijzenjacht te verstoren. Na enkele uren werd een groep jagers gevonden. Zolang de vrijwilligers van Animal Rights aanwezig waren, werden er geen dieren geschoten.

Rowena Vanroy, Animal Rights: "Wij zullen niet toekijken hoe wilde dieren worden gedood voor het plezier van de jager. Daarom trekken we het veld in om actief dieren te redden."

Lees ook: Animal Rights woedend over start patrijzenjacht.

Drijfjacht

De jagers waren in een groep van ongeveer 15 personen. Een aantal personen doorliepen het veld om patrijzen op te schrikken een andere groep had aan de rand van het veld postgevat om opvliegende patrijzen neer te schieten, een zogenaamde drijfjacht. Onze vrijwilligers konden zich achter de jagers plaatsen op de openbare weg om zo de dieren met toeters te verschrikken zodat ze niet in de richting van de jagers zouden vliegen. Deze methode bleek succesvol. De jagers dreven vijf velden uit zonder succes. Ze konden geen enkel dier doden!

Jagers voederen patrijzen bij

Jagers beweren dat ze aan natuurbeheer doen. Dankzij hen is het niet nog slechter met patrijzen en andere dieren gesteld. Dit natuurbeheer bestaat voornamelijk uit het bijvoederen van deze dieren met maïs. Op vele plekken zie je verspreid in het veld voedertonnen staan. Daarnaast zaaien jagers ook af en toe bijzondere bloemenmengels in en leggen ze houtkanten aan. Dat ze dit enkel doen uit liefde voor de natuur is een leugen. Ten eerste krijgen jagers subsidies voor hun natuurbeheer en ten tweede vragen ze er ook iets voor terug, namelijk dierenlevens.

Rowena Vanroy, Animal Rights: "Je kunt dieren afhankelijk maken van de mens door hen bij te voederen geen natuurbeheer noemen. Ons lijkt het vooral makkelijk voor de jagers dat ze goed weten waar er zich de meeste patrijzen zullen bevinden."

Demonstratie opgebroken door de politie

Na anderhalf uur de jacht te verstoren kwam de politie ter plaatse. De actie werd opgebroken op grond van belaging en ordeverstoring. Terwijl onze hunt saboteurs werden opgehouden, konden de jagers iets verderop talloze patrijzen afknallen. De jagers werd niet gevraagd zich te identificeren.

Animal Rights maakt gebruik van het demonstratierecht en het recht op vrije meningsuiting. Wij zijn het fundamenteel oneens met de jacht, waarbij bijna een miljoen dieren per jaar de dood vinden enkel voor het vermaak van jagers. Wij zullen dan ook niet ophouden met dieren in het veld te beschermen.

Hier kun je je opgeven als vrijwilliger bij onze hunt saboteurs. Er breekt een cruciaal moment aan voor de patrijs. Er is een wetsvoorstel ingediend om het dier van de lijst van jachtwild te schrappen. Lees hier wat je zelf kunt doen om dit wetsvoorstel realiteit te maken!