Main content

Inhoud

Animal Rights teleurgesteld in reactie NVWA op beelden eendenmishandeling

Nieuws: 12 juli 2018
Slacht

Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen is teleurgesteld in de reactie van de NVWA op de beelden die de dierenrechtenorganisatie via RTL nieuws op 5 juli j.l. naar buiten bracht: “De geconstateerde mishandeling van eenden verdient onmiddellijke vervolging, niet eerst nieuwe inspecties.”

De beelden

In de beelden is te zien hoe eenden ruw worden gegrepen en in kratten gesmeten; hoe er met ze wordt gegooid, hoe ze worden plat gestampt en dood geslagen of creperen in een afvalemmer.

De geconstateerde mishandeling van eenden verdient onmiddellijke vervolging, niet eerst nieuwe inspecties

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Verantwoordelijkheid pluimveehouders

De NVWA legt de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van letsel tijdens het vangen van eenden bij de pluimveehouders.

De NVWA zegt de “akelige beelden” serieus te nemen, maar treedt niet op naar aanleiding van de opnamen. Ze gaat haar eigen inspecties uitvoeren bij de betrokken bedrijven, waarvan de voedsel- en warenautoriteit in diezelfde reactie al zegt dat “[d]e ervaring is dat vangploegen en veehouders zich goed aan de regels houden als er een inspecteur van de NVWA aanwezig is.”

Daarnaast zal de NVWA dit onderwerp “nog een keer uitdrukkelijk onder de aandacht van de sector brengen en hen wijzen op hun verantwoordelijkheid in de naleving van de regels voor dierenwelzijn.”

Dit is volgens Animal Rights volstrekt onvoldoende. “We verwachten van de NVWA dat ze een onderzoek instelt naar de overtredingen vastgelegd in onze beelden en niet wacht tot ze zelf getuige is van overtredingen,” zegt Animal Rights directeur Susan Hartland.

We hebben hiertoe een handhavingsverzoek ingediend bij de NVWA.

We verwachten van de NVWA dat ze een onderzoek instelt naar de overtredingen vastgelegd in onze beelden en niet wacht tot ze zelf getuige is van overtredingen

Susan Hartland, Animal Rights

NVWA eerder door rechter op de vingers getikt

Handhaven aan de hand van onze beelden kan niet alleen, de rechter heeft de NVWA opgedragen dit te doen! Op 18 april 2018 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven een uitspraak in een zaak die was aangespannen door Animal Rights en Bont voor Dieren, nadat de NVWA weigerde handhavend op te treden tegen het mishandelen van nertsen.

Net als de intentie nu lijkt te zijn, voerde de NVWA inspecties uit bij de betrokken nertsenfokker na de publiciteit, maar betrok de beelden van de twee organisaties vervolgens niet bij het besluit op het handhavingsverzoek. De rechter oordeelde dat de NVWA het beeldmateriaal “dient te beoordelen om te bepalen of het voldoende aanknopingspunten biedt om onderzoek in te stellen naar een eventuele overtreding” en dat de beelden moesten worden voorgehouden aan de overtreder, “zodat ook haar reactie kon worden betrokken bij het besluit.” Beelden van derden kunnen dus wel degelijk leiden tot bestraffing van misstanden.

Petitie

De 20.000 bezorgde burgers die onze petitie al hebben ondertekend verwachten actie van de NVWA.

Animal Rights overweegt om opnieuw naar de rechter te stappen als de NVWA ons verzoek tot handhaving negeert.