Main content

Inhoud

Animal Rights naar de rechter: trek ontheffing ganzenjacht in

Nieuws: 5 juni 2015
Jacht

Donderdag 4 juni werd het kortgeding dat Stichting Animal Rights bij de voorzieningenrechter heeft aangespannen behandeld.

De provincie Zuid-Holland heeft een ontheffing verleend voor het ‘opzettelijk verontrusten en doden van de grauwe gans, de kolgans en de brandgans.’ Robert Molenaar, directeur Stichting Animal Rights: “De jacht zorgt voor stress, angst en pijn bij talloze ganzen. Nederland is een ganzenland en geen schiettent voor jagers.”

De jagers in Zuid-Holland willen dit jaar zo'n 30% van de circa 115.000 grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen afschieten.1 Een flink deel van de ganzen wordt niet gedood maar wel geraakt. Vier op de tien ganzen in ons land vliegt rond met hagel in zijn lijf. Ganzen worden voornamelijk afgeschoten omdat ze grazen op graslandschappen die bestemd zijn voor melkkoeien. De jacht is bedoeld om de populatie te beheren. De ontheffing is geldig tot november 2015.2

Voor aanvang van de behandeling van de zaak demonstreerden activisten van Animal Rights voor de ingang van het Paleis van Justitie. De uitspraak wordt binnen twee weken verwacht.

Stichting Animal Rights komt op voor de rechten van dieren. Elk dier is een individu met recht op leven en welzijn, ongeacht nut of noodzaak voor de mens. Wij geloven in een maatschappij waar mens en dier in harmonie leven.


  1. http://www.fbezh.nl/artikel/gans 

  2. Ontheffing ex artikel 68 Flora en faunawet 

Met het opjagen en doden van dieren kunnen de gestelde problemen echter niet worden opgelost, omdat de populaties zich telkens razendsnel zullen herstellen. Daarom concludeert Sovon1 dat andere, structurele beheermethoden nodig zijn zoals het reduceren van de opgroeihabitat, het creëren van opvanggebieden en zonering, het beperken van schade door beïnvloeden van het ruimtegebruik, het beperken van schade door aanpassing gewaskeuze, alternatieve methoden van verjaging en het versterken van de invloed van natuurlijke predatoren waaronder vossen. Al deze methoden worden in het rapport van Sovon uitvoerig en naar mening van bezwaarmaker overtuigend toegelicht.” - Marco van Duijn, advocaat van Stichting Animal Rights