Main content

Inhoud

Animal Rights dient bezwaar in tegen de aanbesteding van everzwijnjachten

Nieuws: 11 november 2019
Jacht

Naar aanleiding van de drijf- en drukjachten die worden georganiseerd protesteerde Animal Rights vrijdag samen met BiteBack in Hasselt. Vorig jaar werden er in Limburg nog 1.400 everzwijnen gedood tijdens drijf- en drukjachten in Limburg. Dit jaar zullen het er naar schatting 2.000 zijn, mede door het toegenomen aantal jachten. Animal Rights vindt het onacceptabel dat onschuldige dieren de kogel krijgen daarom hebben we een bezwaarschrift ingediend bij minister Zuhal Demir.

Bezwaarschrift aanbesteding jachtrechten Limburg

Referentie aanbestedingen:

 • Verpachting van het jachtrecht voor de jacht op everzwijn en in Bosreservaat Veursbos in het jachtseizoen 201 9 – 2020

 • Verpachting van het jachtrecht voor de jacht op everzwijn en in natuurreservaat Teut in het jachtseizoen 201 9 – 2020

 • Verpachting van het jachtrecht voor de jacht op everzwijn en in natuurreservaat Ophovenerheide in het jachtseizoen 2019 – 2020 (LMB/2019/00150)

 • Verpachting van het jachtrecht voor de jacht op everzwijn en in Bosreservaat Aenhof in het jachtseizoen 2019 – 2020 (LMB/2020/0001)

 • Verpachting van het jachtrecht voor de jacht op everzwijn en in het Vijvergebied Zonhoven in het jachtseizoen 2019 - 2020

Geachte minister Demir,

Vandaag wordt met een pennenstreek het lot van enkele honderden everzwijnen bezegeld. Het agentschap natuur en bos beslist vijf extra drukjachten te organiseren in de Limburgse natuurgebieden. Everzwijnen die daar tot nu toe een veilig onderkomen vonden, zullen een gruwelijke dood sterven. Vorig jaar kwamen er nog 1.400 everzwijnen om door jagers in Limburg.

Animal Rights heeft bezwaar tegen de everzwijnjachten om de volgende redenen:

 1. Agentschap Natuur en Bos blijft benadrukken dat het niet alle everzwijnen weg wil, dus maar een aantal van hen tot de dood wil veroordelen. Tegelijkertijd biedt de Limburgse natuur een draagvlak voor een bepaald aantal everzwijnen. Volgens het ANB heeft de everzwijnenpopulatie nu ongeveer een plateau bereikt. Afschot vervangt de natuurlijke sterfte, waarna het aantal everzwijnen telkens opnieuw tot deze natuurlijke grens stijgt. Hiermee houden we een vicieuze cirkel van leed in stand.

 2. Nergens in Europa hebben jagers ervoor gezorgd dat er minder everzwijnen zijn. De jacht zorgt er juist voor dat het geboortecijfer van everzwijnen stijgt en de dieren zich ook verder verspreiden op zoek naar een veilige habitat. Gamelon et al. (2011) stelt dat de jacht de jaarlijkse geboorte vervroegd. Daardoor kunnen vrouwelijke everzwijnen twee worpen krijgen en zijn de vroeg geboren zeugen datzelfde jaar al vruchtbaar.

 3. Jacht is onethisch. Het veroorzaakt dierenleed. De dieren zijn meestal niet meteen dood als ze worden geschoten. Op beelden van everzwijnjachten zie je hoe everzwijnen in paniek zijn en worden afgeknald. Ze storten neer en liggen vaak nog te stuiptrekken. Sommige dieren worden meermaals beschoten voor ze dood zijn. In elk geval is een dier doodmaken onmogelijk zonder dierenleed te veroorzaken.

 4. Everzwijnen leven in complexe familieverbanden. Een groep everzwijnen (rotte) bestaat uit een moederdier met haar biggetjes en oudere vrouwelijke nakomelingen. Tijdens een drijfjacht worden willekeurig gekozen dieren uit de groep afgemaakt. De achterblijvers ondervinden angst en stress wanneer ze worden opgejaagd en hun familieleden worden doodgeschoten. Ongeveer de helft van de everzwijnen die vorig jaar werden geschoten, waren biggetjes jonger dan een jaar.

 5. De jacht schrikt ook andere dieren in natuurgebieden op. Vaak krijgen we meldingen van bezorgde burgers die schrikken van het lawaai van de knallen. Als jachtpartijen al zo verontrustend zijn voor mensen, zijn ze het helemaal voor dieren. De kranten maakten in het voorjaar nog melding van de wolven in Limburg die door jagers de straat werden opgejaagd en deze week meldde Welkom Wolf dat wolf August op de dool is als gevolg van het vele jagen in zijn territorium.

 6. De jacht veroorzaakt verkeersongevallen. Tijdens drijfjachten worden everzwijnen uit hun schuilplaatsen gejaagd. Natuurgebieden worden doorkruist door verkeers-, wandel- en fietswegen. Zo gebeuren er regelmatig ongelukken. In februari liep een everzwijn nog een fietser omver in Bokrijk. Het dier deed dat niet omdat het gevaarlijk is en willekeurig mensen aanvalt, maar omdat hij gewond was en uit angst voor zijn leven wegliep van boswachters. Terecht, want hij werd afgeschoten. Ongevallen door everzwijnen veroorzaken vaak schade aan mensen, maar laten we niet vergeten dat die bijna altijd dodelijk zijn voor everzwijnen.

 7. Jagers hebben de verspreiding van everzwijnen mede veroorzaakt. Het staat vast dat jagers everzwijnen hebben uitgezet en in 2017 ontsnapten er nog everzwijnen in Beringen uit een illegale kwekerij die zich daarna in de omgeving hebben voortgeplant. Nu vertrouwt het agentschap Natuur en Bos op de goede wil en het gezond verstand van jagers om “het probleem” op te lossen. Hen nu belonen met extra jachtrechten door hen te laten jagen in natuurgebieden die voordien verboden terrein voor hen waren, is een misstap.

Animal Rights ontkent niet dat samenleven met wilde dieren een opgave kan zijn, maar de mens is medeverantwoordelijk. Tuinen worden omgewoeld door everzwijnen omdat de Vlaamse ruimtelijke ordening toelaat dat er zowat overal huizen worden gebouwd. Verkeersongelukken door aanrijdingen met dieren gebeuren omdat gewestwegen natuurgebieden doorkruisen en automobilisten hun snelheid ‘s nachts niet aanpassen. Honden worden aangevallen omdat ze loslopen en everzwijnen verstoren.

Het is een politieke keuze om de schuld volledig bij de everzwijnen te leggen en afschot als oplossing naar voren te schuiven. Wij eisen dat het afslachten van everzwijnen wordt gestopt en er wordt gekozen voor preventieve maatregelen zoals wildroosters, wildcorridors en afsluitingen. Laten we de terugkeer van deze prachtige, inheemse dieren toejuichen en gaan voor vreedzaam samenleven.

Hoogachtend,

(naam)

Red het everzwijn Teken de petitie Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer