Main content

Inhoud

Animal Rights brengt trieste undercoverbeelden uit de melkindustrie

Nieuws: 31 januari 2022
Slacht

Animal Rights publiceert nieuwe undercoverbeelden uit de Nederlandse zuivelindustrie. Op de beelden is zowel de geboorte van een kalfje te zien als het melkproces waar koeien meermaals per dag aan worden onderworpen. Het bedrijf waar de beelden zijn gemaakt is leverancier van FrieslandCampina: de belangrijkste speler in het schoolmelkprogramma.

Animal Rights campagnecoördinator Anna Krijger reageert: "Het beeld van de tevreden koe in de wei, dat de zuivelindustrie aan de consument voorschotelt, komt niet overeen met de realiteit. Op de beelden zien we kreupele en gewonde melkkoeien. Onwillige dieren worden - soms met geweld - naar de melkmachine gedwongen."

Lees ook: Kaas van mishandelde melkkoeien in Nederlandse en Belgische supermarkten te koop

De beelden worden naar buiten gebracht in het kader van de nieuwe campagne Geen zuivellobby in de klas! Hiermee roepen Animal Rights en Bite Back op te stoppen met het door de overheid gesubsidieerde schoolmelkprogramma waarmee in gratis koemelk wordt voorzien op basisscholen.

Op de beelden zien we kreupele en gewonde melkkoeien. Onwillige dieren worden - soms met geweld - richting de melkmachine gedwongen

Anna Krijger, Animal Rights

Kalfje wordt meteen van moeder gescheiden

Op de undercoverbeelden is te zien hoe een kalfje wordt geboren en direct daarna van de moederkoe wordt gescheiden en wordt geïsoleerd. Dat is de gangbare praktijk in de zuivelindustrie: de moedermelk van de koe is namelijk voor de consument 'bestemd'. We zien hoe het kalfje in een kruiwagen wordt gelegd en zo snel mogelijk wordt afgevoerd naar een eenlingenbox. Daar zal het in wekenlang isolement opgroeien.

Lot van het kalfje

Nadat het kalfje van de moederkoe is gescheiden wordt het overgebracht naar een ‘eenlingenbox.’ Daar blijft het kalfje tot het acht weken oud is. Als het dier een vrouwtje is, en geschikt om melkkoe te worden, dan blijft ze mogelijk op het bedrijf: haar wacht dan hetzelfde lot als haar moeder.

De andere kalfjes, onder wie natuurlijk de stiertjes, worden overgebracht naar een vetmesterij als ze ongeveer twee weken oud zijn. De meeste vleeskalfjes krijgen daar een speciaal dieet waar bewust te weinig ijzer in zit: daar krijgen ze bloedarmoede van en dat levert ‘mooi’ blank kalfsvlees op. Na zes tot acht maanden worden ze geslacht. Andere kalfjes worden gebruikt voor ‘rosé kalfsvlees’. Zij krijgen kracht- en ruwvoer en worden na zo'n tien maanden geslacht.

Animal Rights maakte in 2018 trieste beelden van kalveren die gehouden werden voor 'blank' kalfsvlees.

Zonder kalfjes geen melk

Koeien geven niet vanzelf melk. Net zoals mensen geven ze enkel melk wanneer ze een jong gebaard hebben. Daarom wordt de koe elk jaar kunstmatig geïnsemineerd. Koeien kunnen in een zodanige cyclus zwanger gemaakt worden dat het proces van kalveren en melk geven hun hele korte leven bijna continu doorgaat.

Tegen wil en dank uitgemolken

In het betrokken bedrijf worden de melkkoeien meerdere keren per dag gedwongen om in een carrousel te staan zodat ze door een machine gemolken kunnen worden. Op de beelden zien we gewonde en kreupele dieren, een probleem dat veelvuldig voorkomt bij koeien die permanent op stal staan. We zien hoe onwillige dieren naar de melkmachine gedwongen worden. We horen hoe een medewerker roept: “Tegen z’n kop aanslaan! Recht op z’n neus.” We zien hoe een medewerker een koe schopt die weigert te bewegen en een andere koe tikken krijgt van een stok op haar gezicht. Daarnaast zien we een medewerker die de staart van een koe draait. Dit is zeer pijnlijk en bovendien bij wet verboden.

Een koe kan van nature tot wel 25 jaar oud worden, maar in de melkveehouderij gaat ze vaak na vijf à zes jaar al naar het slachthuis. Dan is ze ‘uitgemolken’ en niet meer rendabel – de veehouder kan niet meer genoeg geld aan haar verdienen.

FrieslandCampina

De beelden werden gemaakt in een melkveebedrijf dat levert aan FrieslandCampina, de belangrijkste speler in het schoolmelkprogramma. Dit bedrijf levert jaarlijks schoolmelk aan maar liefst 200 Nederlandse scholen.

FrieslandCampina komt voort van de Nederlandse zuivelgigant Campina die in 2008 fuseerde met Friesland Foods. In België en Nederland wordt zuivel van het merk Campina verkocht in de supermarkten. Campina valt onder Friesland Campina.

Stop met schoolmelk, stop de zuivellobby!

Leveranciers kunnen subsidie van de overheid krijgen wanneer ze schoolmelk verstrekken. De Europese Unie wil de consumptie van zuivel hiermee stimuleren. In 2022 maakt de EU 26,7 miljoen euro voor vrij voor de promotie van zuivel, meldde dierenwelzijnsorganisatie Dier&Recht onlangs. 1

FrieslandCampina is een van de grootste leveranciers van schoolmelk. De zuivelfabrikant levert gratis schoolmelk aan 200 scholen. Bite Back en Animal Rights willen dat er een einde komt aan het schoolmelkprogramma. Commerciële inmenging in het onderwijs zouden we nooit moeten toestaan. Coca-Cola mag ook geen ‘schoolcola’ uitdelen, maar onze overheid houdt schoolmelk in stand door de wijdverbreide fabel dat melk nodig is voor een goede gezondheid.

Animal Rights en Bite Back vinden het bovendien onvoorstelbaar dat er zo veel gemeenschapsgeld wordt uitgegeven aan een industrie die niet alleen leed toebrengt aan dieren, maar ook aan ons milieu.

Op de pagina geenzuivellobbyindeklas.nl zijn de undercoverbeelden uit de zuivelindustrie te bekijken en is het rapport van Bite Back over de zuivelindustrie, ‘Uitgemolken’, te lezen. Er is ook een voorbeeldbrief te downloaden voor ouders die het niet eens zijn met de zuivellobby in de klas van hun kind(eren).

Plantaardige alternatieven

Animal Rights en Bite Back bieden gezonde en eenvoudige adviezen om zuivel te vervangen door plantaardige alternatieven. Op de website van Bite Back kunnen mensen zich aanmelden voor een nieuwsbrief met tips onder de titel ‘Ik ga zuivelvrij’. Animal Rights deelt op de website Plant Power tips en de nieuwste producten op het gebied van plantaardige voeding.

Plant Power helpt je op weg met heerlijke alternatieven voor zuivel.

Thanks to funding from the Fred Foundation, this story was possible.