Main content

Inhoud

Animal Rights filmt ruwe behandeling kalveren

Nieuws: 3 april 2019
Slacht

In 2018 werd een undercoverpersoon van Animal Rights te werk gesteld op een bedrijf in De Krim met 1600 witvleeskalveren, die op een leeftijd van 16 weken bloedonderzoek moesten ondergaan. Dit gaat er hardhandig aan toe en levert pijn en stress op voor deze aan hun moeder ontstolen kalfjes. Erwin Vermeulen, campagneleider Animal Rights: "De kalveren worden hardhandig aangepakt en bovendien is er geen externe controle op hoe vleeskalverbedrijven de bloedafnames doen".

Wie dacht dat met het verbod op kistkalveren van 1 januari 2007 ook een einde was gekomen aan het houden van kalveren op de grens van bloedarmoede komt bedrogen uit.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Collectieve bloedarme bij kalveren

“Wie dacht dat met het verbod op kistkalveren van 1 januari 2007 ook een einde was gekomen aan het houden van kalveren op de grens van bloedarmoede komt bedrogen uit,” zegt Vermeulen. Kalveren worden nog altijd gevoed met (kunst)melk aangevuld met wat ruwvoer zoals snijmaïs. Dit dieet zorgt ervoor dat het ijzergehalte in het bloed laag blijft. Het vlees is daardoor wit van kleur, het zogenaamde blanke kalfsvlees. Het grootste deel van de in Nederland gehouden kalveren vallen hieronder en worden op een leeftijd van 6 maanden geslacht. Het vlees is veelal bedoelt voor de export en daarom gebeurt de slacht vaak halal.

Is er na bloedcontrole sprake van bloedarmoede, dan krijgt een kalfje extra ijzer toegediend om weer net boven die waarde te komen. Vleeskalverbedrijven controleren dit zelf.

Ruwe behandeling bij bloedafname

De undercoverpersoon legt uit: “We werkten in teams van 4. Eén iemand drijft de kalveren op door achter ze te lopen en ze bij de staart te pakken. Met een klap op de kont krijg je ze in beweging en je kan sturen met de staart door deze bij de staartaanzet omhoog te duwen. Dit voelt niet prettig voor het kalf, waardoor hij naar voren gaat om de spanning van zijn staart te halen. Wanneer ze in de weg staan kan je ze ook sturen door ze met een hand op het oog een andere kant op te begeleiden, soms met een tikje. Een ander persoon houdt het kalf vast wanneer deze met zijn kop door het hek bij de voederplaats heen komt en streept ze ook af met een stift. De derde persoon heeft een touw beet en trekt deze onder de kop door en omhoog. De kop komt hierdoor klem te zitten zodat de vierde persoon goed bij de halsader kan om bloed af te nemen.”

Het lijden van dieren is inherent aan de vlees-, zuivel- en eierindustrie en een zelfkritische vermogen in de veesectoren is volledig afwezig. Er is hard ingrijpen van de overheid nodig.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Bloedarmoede en EU-wetgeving

In de EU is vastgelegd dat kalveren een minimum hoeveelheid ruwvoer en voldoende ijzer moeten krijgen om het hemoglobinehalte op niveau te houden. Dit mag niet lager zijn dan 4,5 mmol/l. Diverse wetenschappers adviseren echter een minimale waarde van 6,0 mmol/liter van elk kalf gedurende het hele leven, om bloedarmoede te voorkomen.

IJzer is belangrijk voor kalveren. Ze hebben het nodig voor zuurstoftransport, afweer, optimale groei, goede voederconversie en algehele fitheid. IJzer en ruwvoer zijn voedingsstoffen die nodig zijn voor de gezondheid en de ontwikkeling van de pens van het kalf, een belangrijk onderdeel van de spijsvertering. Een laag hemoglobinegehalte in het bloed veroorzaakt lusteloosheid en stramheid.

De kalveren staan per 7 in een hok van 20m2. En hok voor hok herhaalt dit proces zich. Zo werden die dag bij 800 kalveren bloed afgetapt. “Zoals overal in de vee-industrie is tijd geld, alles moet snel gebeuren en daarvan zijn de gehouden dieren altijd de dupe,” zegt Vermeulen.

Kalveren zijn een afvalproduct van de zuivelindustrie en zoals de diverse onderzoeken aantonen, worden ze door een deel van de veehouders ook zo behandeld.

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Undercoverbeelden aanvulling op eerder onderzoek

Zoals het onderzoek van RTL Nieuws eerder deze week al aantoonde is er ook veel mis in de melkveehouderij. Op ruim 1200 boerderijen in ons land is sprake van extreem hoge sterfte onder kalfjes. De verzorging is zo slecht dat 1 op de 5 pasgeboren kalfjes binnen twee weken weer dood is. Dier & Recht bracht in december naar buiten dat bij witvleeskalveren bij meer dan 50% van de dieren beschadigingen aan de longen geconstateerd werden en 35% pleuritis had. En de Animal Rights beelden uit het slachthuis van Hasselt toonden aan dat kalveren tot hun laatste momenten mishandeld worden.

“Kalveren zijn een afvalproduct van de zuivelindustrie en zoals de diverse onderzoeken aantonen, worden ze door een deel van de veehouders ook zo behandeld,” zegt Vermeulen. “Het lijden van dieren is inherent aan de vlees-, zuivel- en eierindustrie en een zelfkritische vermogen in de veesectoren is volledig afwezig. Er is hard ingrijpen van de overheid nodig.”

Animal Rights roept iedereen op om over te stappen op een plantaardig dieet.