Main content

Inhoud

Animal Rights blijft vechten voor de damherten in Rumst

Nieuws: 20 september 2022
Jacht

De damherten in de uitgestrekte velden en kleiputten van Rumst zijn een voor velen welgekomen bezienswaardigheid. Toch is dat niet voor iedereen het geval: de grondeigenaar op wiens terrein de damherten voorkomen, heeft een bestrijdingsmelding ingediend. Het Agentschap Natuur en Bos heeft als vergunningverlenende overheid de bestrijding toegestaan.

Animal Rights is woedend maar ook vastberaden om er alles aan te doen om het doden van deze damherten te voorkomen. Campagnecoördinator Legon: "Wij focussen ons er op dit moment op om beleidsmakers, verenigingen en belanghebbenden samen rond de tafel te krijgen om diervriendelijke oplossingen te bespreken. Er is al een potentiële oplossing in zicht, nu hopen dat het gemak het niet van de moraal wint".

Uitgezette of ontsnapte dieren

Damherten zijn bekend omwille van hun opvallende vacht met witte vlekjes. In België wordt de soort geclassificeerd als exoot, dat wil zeggen dat het dier niet beschouwd wordt als van nature voorkomend in ons landschap. Alle in het wild voorkomende damherten stammen dus af van ontsnapte of uitgezette dieren. Ondanks deze status staat het dier wel op de lijst van jachtwild en mag er dus op worden gejaagd onder de vorm van gewone of bijzondere jacht.1 Daarnaast kan er bij ernstige schade ook overgegaan worden op bestrijding, dat is wat er in dit geval nu dreigt te gebeuren. Het gaat hier voor de duidelijkheid om één roedel van een tiental damherten en een moeder en haar kalfje.

In tegenstelling tot damherten zijn reeën en edelherten, die ook behoren tot de familie van de hertachtigen, wel inheemse dieren.

Lees meer over damherten in Vlaanderen

Het is onbegrijpelijk dat er zo lichtzinnig omgegaan wordt met het leven van wilde dieren. Een aanvraag voor een renovatiepremie neemt meer tijd in beslag.

Joffrey Legon, Animal Rights

License to kill

Doorgaans is bestrijding pas toegelaten wanneer de aanvrager kan aantonen dat hij vooraf de juiste preventieve maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen. Op de vraag wat de schade in deze situatie juist omvat, werd ons nog geen antwoord bezorgd. Het schokkende is echter dat er in het geval van damherten (alsook edelherten) geen verplichting bestaat om preventieve maatregelen aan te wenden in het kader van bestrijding of bijzondere bejaging. De toelating krijgen om deze dieren te doden is zo simpel als een beknopt meldformulier invullen. Als er binnen een periode van 24 uur geen gemotiveerd verbod volgt, mogen de dieren gedood worden.

Legon: "Het is onbegrijpelijk dat er zo lichtzinnig omgegaan wordt met het leven van wilde dieren. Een aanvraag voor een renovatiepremie neemt meer tijd in beslag."

afschot uit gemakzucht

Animal Rights ontkent niet dat er in sommige situaties geen conflicten tussen wilde dieren en mensen kunnen ontstaan. Door het versnipperde landschap waarbij natuur, wegen en woonwijken door elkaar lopen, komen menselijke en niet-menselijke dieren nu eenmaal met elkaar in aanraking. Een gezonde portie verdraagzaamheid en welwillendheid is in vele gevallen al wat nodig is om op een vreedzame manier samen te leven of naar diervriendelijke oplossingen te zoeken.

Alternatieven zoals wildrasters, wegvangen en herplaatsen of immunocontraceptie1 (enkel indien hoogstnoodzakelijk en rekening houdend met de belangen van het dier zelf) kunnen hier een oplossing bieden maar worden blijkbaar zelfs niet overwogen. "Om ze af te knallen moet je enkel een melding indienen en de plaatselijke jagers een 'pleziertje' gunnen. Bij wegvangen en herplaatsen komt er wat meer bij kijken. Doden uit gemakzucht dus", zegt Legon.

Rond de tafel

Animal Rights is druk in de weer beleidsmakers, verenigingen en belanghebbenden samen te brengen om het afschot van de damherten in Rumst te voorkomen. "Zowel het Natuurhulpcentrum Oudsbergen1 , Natuurpunt Rupelstreek2 als Vogelbescherming Vlaanderen3 zitten aan die tafel of hebben op de één of andere manier geholpen", aldus Legon. "Nu proberen wij samen de burgemeester en schepen van Dierenwelzijn van de gemeente Rumst, mr. Callaerts en mr. Antonio respectievelijk, ook aan die tafel te krijgen."

"De potentiële oplossing die we nu aan het evalueren zijn, verklappen we liever nog niet", zegt Legon, "we zouden niet willen dat het plan van afschot in een stroomversnelling komt. Toch willen we de mensen die tegen het afschot zijn, laten weten dat we achter de schermen druk bezig zijn om dit te voorkomen."