Main content

Inhoud

Animal Rights is bezorgd: Open de jacht op konijnen niet!

Nieuws: 14 augustus 2022
Jacht

Morgen, 15 augustus, opent de plezierjacht op het konijn in Vlaanderen. Jagers kunnen dan opnieuw deze individuen voor het amusement afknallen. "Roekeloos en ronduit schandalig", luidt de mening van Animal Rights. De soort staat al sinds 2014 op de Vlaamse Rode Lijst. Ook buurtregio's en andere Europese landen hebben te maken met een afnemende populatietrend.

"Het is niet voor niets dat de Nederlandse minister van Natuur en Stikstof de plezierjacht op konijn in Nederland komend jachtseizoen gesloten heeft. Hier in België steken we blijkbaar liever de kop in het zand in plaats van onze verantwoordelijkheid op te nemen", stelt campagnecoördinator Joffrey Legon.

Zo duurzaam als wegwerpbestek

Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is de jacht erop gericht om een gezonde faunapopulatie in stand te houden. Daarnaast beoogt het Jachtdecreet1 het verstandig gebruik van wildsoorten en stelt het Jachtvoorwaardenbesluit2 dat de jacht uitgeoefend wordt in het kader van duurzaam wildbeheer. "De wansmakelijke objectificatie en toe-eigening van levende wezens terzijde, is er niets verstandigs aan om de jacht op konijnen dit jachtseizoen te openen", zegt Legon. "Ook is het niet de bedoeling om de actuele populatiegrootte in stand te houden, maar om het dier van de Rode Lijst3 te krijgen." In december vorig jaar uitte Animal Rights al grote zorgen over de populatietrend van konijnen (en hazen).


  1. Het jachtdecreet (24/07/1991) 

  2. Het Jachtvoorwaardenbesluit (B.S. 2014) 

  3. Een Rode Lijst geeft een inschatting van de kans op uitsterven van een soort door ze te toetsen aan een reeks van bedreigingscriteria. 

Waarschuwingssignalen

Het konijn staat al sinds 2014 op de Vlaamse Rode Lijst1 en kampt vanaf dan tot en met 20202 met een populatieafname van wel 60 procent.3 Eind 2020 werd de soort ook toegevoegd aan de geactualiseerde Rode Lijst in Nederland. Dit jachtseizoen sloot de Nederlandse minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal-Zeggelink, dan ook de plezierjacht op het konijn. Dit mede na de constatatie van Wageningen University dat de staat van instandhouding van het konijn zeer ongunstig is.4 Sinds 1950 is de populatiegrootte in Nederland met maar liefst 68 procent afgenomen.5

Daarnaast staat het konijn in een nog zwaardere categorie ingedeeld op de IUCN (The International Union for Conservation of Nature) Red List of Threatened Species.

Lees ook: Bestrijdingsaanvragen konijnen gestegen ondanks Rode Lijst -status.

Schokkend: Van 2014 tot 2020 zijn er in Vlaanderen, louter gebaseerd op de afschotcijfers van de jagers, meer dan 230.000 konijnen gedood.6


  1. Maes et al (2014). INBO. Rode Lijsten 

  2. Laatst beschikbare cijfers 

  3. Wegens gebrek aan actuele wetenschappelijke opvolging en onderzoek in Vlaanderen, zijn de afschotcijfers van de wildbeheereenheden zelf, de best beschikbare indicator voor de populatietrend en de densiteit van het konijn in Vlaanderen. 

  4. Wageningen University, (april,2022). Nieuwsbericht: "Staat van instandhouding haas en konijn." 

  5. Wageningen University, (april,2022). Onderzoeksrapport, pag. 23 

  6. INBO. Trens in afschotstatistieken en schattingen van de voorjaarspopulatie 

Sluit de jacht op konijnen

Wanneer een soort op de Rode Lijst staat -en het dus niet goed doet- moet er alles aan worden gedaan om de soort af die lijst te krijgen en in een gunstige staat van instandhouding te brengen.

Animal Rights eist volgende zaken:

1. Verbied de jacht op het konijn en andere Rode Lijst-soorten onmiddellijk. Verbied dan ook de opening van de plezierjacht op het konijn op 15 augustus.

2. Actuele wetenschappelijke opvolging en onderzoek naar de populatietrend en de densiteit van het konijn (en de haas).

2.1. Een onmiddellijke herevaluatie en actualisering van de Rode Lijst op basis van betrouwbare, wetenschappelijke data in plaats van afschotcijfers van een belanghebbende partij.

3. Controle op afschotcijfers door onafhankelijke instantie met expertise.

4. Een voor de burger overzichtelijk en makkelijk raadpleegbaar afschotoverzicht voor de bijzondere jacht en bestrijding.

Daarnaast pleit Animal Rights voor een nieuwe visie inzake fauna en flora, waarin naast soortenbehoud ook de belangen van individuele dieren worden meegenomen. Wilde dieren hebben recht op hun eigen plek in deze wereld en dienen zoveel mogelijk met rust gelaten te worden.

Hunt Saboteurs

De Hunt Saboteurs van Animal Rights staan alvast klaar om op vreedzame en legale manier wilde dieren te redden. Gewapend met verrekijkers en camera's zijn zij de oren en ogen in het veld.

Stop de jacht op Rode Lijst dieren Teken de petitie Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer