Main content

Inhoud

Alternatieven voor ganzenvergassingen

Nieuws: 3 juni 2020
Jacht

Elk voorjaar worden er in Nederland en Vlaanderen duizenden ganzen vergast. Wanneer de dieren in de rui zijn en niet kunnen vliegen worden ze bijeengedreven en in mobiele vergassingsunits verstikt. Reden voor deze vergassingen zijn dat de ganzen schade veroorzaken aan landbouw, vijvers en parken. Op eieren prikken na, worden alternatieven veelal niet ingezet. Wij geven hier een aantal alternatieve maatregelen voor deze gruwelpraktijken.

Lees ook: Oost-Vlaanderen koploper ganzenvergassingen.

1. Omgeving aanpassen

In de eerste plaats moet de omgeving minder uitnodigend gemaakt worden. Ganzen doen het vooral goed op plaatsen met eiwitrijke gewassen. De ganzen zijn dan in betere conditie en kennen een beter broedsucces. Jonge ganzen die op grasland groot worden, hebben een betere conditie en een hogere overleving dan jonge vogels die in extensieve kruidenrijke terreinen opgroeien. Extensivering van de leefomgeving kan dus helpen om de groeisnelheid van de lokale broedpopulatie af te remmen.1 Ook moet worden vermeden dat burgers ganzen voeren.2 3

2. Barrières rond het water

Er kunnen aan de hand van planten (bv. riet) barrières worden aangelegd zodat de vogels niet zo makkelijk in en uit het water raken. Ganzen prefereren een open toegang tot water want daar voelen ze zich veiliger. Ook steilere randen in het water en lage barrières kunnen effectief zijn.1 Natuurlijk kan dit ook een negatief effect hebben op andere watervogels dus dit is iets om rekening mee te houden.

3. Broedplaatsen verwijderen

Favoriete broedplaatsen kunnen aan de hand van begroeiing of andere barrières onbereikbaar worden gemaakt. Ganzen keren immers vaak naar dezelfde broedplaatsen terug. Parken met eilandjes omringt door water en daaraan grenzend korte gazons vormen een ideaal habitat voor ganzen om te broeden en daarna hun jongen groot te brengen. Ruigtes waar de vogels graag broeden kunnen worden verwijderd. Er moet echter voor worden gezorgd dat bij de aanleg van begroeiing om de vogels de toegang tot het water te ontzeggen, niet juist een ideale broedplaats ontstaat.1

4. Laserstralen

Het gedrag van ganzen sturen met behulp van laserstralen blijkt behoorlijk efficiënt. De agrilaser zou een blijvend ontradend effect hebben. Echter moeten er dan wel rust- en foerageergebieden zijn waar de ganzen wel welkom zijn. Anders blijft het natuurlijk een kat- en muisspel waarbij de ganzen telkens moeten worden verjaagd.1

Vreedzaam samenleven

Wij pleiten voor een nieuwe visie op natuurbeheer, waarin naast behoud ook de rechten van de individuele dieren worden opgenomen. Er moet worden ingezet op innovatie en preventie en niet op symptoombestrijding. Een methode alleen kan de populatie niet indijken. Er zijn een aantal diervriendelijke maatregelen nodig om de vogels niet alleen te verjagen, maar ook hun aantal te verminderen.