Main content

Inhoud

Al 30 jaar een luis in de pels

Nieuws: 16 oktober 2017
Bont

Vraag een willekeurige voorbijganger op straat wat hij of zij van de zeehondenjacht in Canada vindt en de afschuw is overduidelijk. Vraag vervolgens welk dier er aan de jas hangt en het antwoord blijft uit. Nertsen, vossen, coyotes en wasbeerhonden zijn onherkenbaar verwerkt in de mode en de drager ervan heeft vaak geen idee van het dierenleed dat erachter schuilgaat. De bio-industrie erachter is ver weg en verborgen.

Stichting Bont voor Dieren werd opgericht in 1986 om een einde te maken aan de bontindustrie.

Heel weinig mensen weten dat Nederland een van de grootste nertsenbontproducenten ter wereld is. Deze productie gebeurt op megastallen: Op zo’n 160 nertsenfokkerijen worden jaarlijks bijna 6 miljoen nertsen gedood. 

Succesvolle lobby

Stichting Bont voor Dieren werd opgericht in 1986 om een einde te maken aan de bontindustrie. Via juridische procedures, onderzoek, protesten en lobby hebben we met succes gewerkt aan een vossen- en chinchilla verbod. Eind 2012 kregen we de bekroning, een nertsenfokverbod. 

Het Nederlandse parlement stemde in met een overgangstermijn tot 2024. Die overgangstermijn was het hoogst haalbare zonder forse financiële compensatie en daar hebben we ons bij neer gelegd. Eind goed al goed. Of niet?

Voor de dieren in de bontindustrie is er niets veranderd. De nertsenfokkers gingen in beroep, de Staat in hoger beroep en de nertsenfokkers weer in cassatie. Op dit moment ligt het nertsenfokverbod bij het Europese Hof. De fokkers maken daar geen schijn van kans,maar dat blijkt niet bepaald uit hun onverstoorbare houding richting de rest van Nederland. 

Bekijk onze campagnevideo

Signalen

Er kwamen na het nertsenfokverbod verschillende signalen van bezorgde burgers die melden dat een nertsenfokkerij bij hen in de buurt illegaal aan het uitbreiden is. Niet altijd is dat juist, vaak zijn het ook buren die zich ergeren aan overlast en dus een melding doen.  In sommige gevallen gaat het om een verplaatsing en niet een uitbreiding. Desalniettemin nemen we alle meldingen serieus. 

Deze signalen en de arrogante houding, het slechte leven van de nertsen in kooien, plus het machtsvertoon van de bontindustrie was reden voor Animal Rights en Bont voor Dieren om de krachten te bundelen en de nertsenfokkers te stoppen vóór 2024: Samen tegen bont!

Samen sterk

Dat willen we op verschillende manieren voor elkaar krijgen. De eerste is het controleren van nertsenfokkers op de regels van de wet en het ze onmogelijk maken om illegaal uit te breiden of te verplaatsen. Vanwege het nertsenfokverbod mogen bontfokkerijen niet meer uitbreiden. Toch bereiken ons vaak berichten van nertsenfokkers die uitbreiden of zich verplaatsen. Om te controleren of het  hier om illegale uitbreidingen gaat is het belangrijk om te weten hoeveel dieren een nertsenfokker mag houden.

Na bijna twee jaar van juridisch getouwtrek hebben we echter nog steeds geen helderheid over het precieze aantal nertsen per bedrijf. Veel procedures lopen nog maar we hebben er alle vertrouwen in dat de sector op een gegeven moment toch openheid van zaken moet gaan geven. Het gaat hierbij overigens niet enkel om illegale uitbreidingen, we brengen ook verhuizingen naar het buitenland in kaart en ondersteunen dierenvrienden aldaar in hun campagnes tegen Nederlandse nertsenfokkers. 

Misstanden blootleggen

Wat we ook doen, is het blootleggen van misstanden en dierenmishandeling op nertsenfokkerijen met verborgen camera’s.  Animal Rights heeft zich gespecialiseerd in het maken van onthullende undercoverbeelden en de beelden van mishandelde nertsen gingen heel Nederland en België door. Overal waar Animal Rights gefilmd heeft werd dierenmishandeling geconstateerd Nertsen ruw in gaskisten gemeten, erop getrapt  en mishandeld. We hebben in alle gevallen gezamenlijk aangifte gedaan en de NVWA gevraagd inspecties uit te voeren. De nertsenfokkers zijn uiteindelijk beboet, maar het bedrag is laag en er gelden verder geen consequenties. 

Animal Rights heeft zich gespecialiseerd in het maken van onthullende undercoverbeelden.

Vergassen

De komende maand november is de maand dat de nertsen in Nederland massaal vergast worden. Bont voor Dieren en Animal Rights roepen op om nertsenfokkerijen in de vergassingsmaanden streng te controleren. Als het niet lukt om op alle locaties te zijn dan moeten er camera’s worden opgehangen: de nertsen worden immers ter plekke gedood?  Het is te gek voor woorden dat de nertsenfokkerij op nagenoeg alle fronten de dans ontspringt. Het wordt niet als een reguliere tak van bio-industrie gezien maar als een schimmige uitzondering die haar eigen regels en bescherming kent. 

Bont voor Dieren gelooft vanaf haar oprichting in samenwerking. We zijn ontstaan als samenwerkingsverband van de Dierenbescherming, Lekker Dier en het zeehonden comité. We hebben campagnes gevoerd met Sea Shepherd, Lush en GAIA. We zijn lid van de Dierencoalitie en van de Fur Free Alliance.  Dat we nu samenwerken met Animal Rights vinden wij, maar ook onze achterban, fantastisch. Samen staan we sterk!

Nicole van Gemert is directeur van Bont voor Dieren.


Nicole van Gemert is gastspreker op het Animal Rights symposium op 28 oktober in Utrecht.