Main content

Inhoud

Afschot duizenden spreeuwen slecht onderbouwd

Nieuws: 24 maart 2022
Jacht

Het afschot van spreeuwen in de provincie Utrecht is slecht onderbouwd. Dat bepaalde de rechtbank Midden-Nederland in een procedure die is aangespannen door de dierenbelangenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life. De provincie had toestemming gegeven om tot en met 2025 spreeuwen dood te schieten wegens schade aan landbouwgewassen. De organisaties waren woest en stapten naar de rechter. Met resultaat. “De populatie spreeuwen neemt al jaren af. In geen enkele andere provincie in Nederland worden zoveel spreeuwen gedood. Dat terwijl er amper schade bekend is in Utrecht”, aldus de organisaties.

De rechtbank heeft gebreken geconstateerd in de onderbouwing, de reikwijdte en de voorschriften die verbonden zijn aan de ontheffing. De provincie krijgt in een tussenvonnis zes weken de tijd om deze te herstellen. Daarna neemt de rechtbank een definitieve beslissing.

Update 29 april 2022

De provincie Utrecht heeft laten weten de geconstateerde gebreken niet te willen herstellen. Daarom heeft de rechtbank op 29 april definitief uitspraak gedaan en het beroep van Animal Rights en Fauna4Life gegrond verklaard. De provincie heeft de opdracht gekregen een nieuw besluit te nemen. Tot die tijd is het afschot geschorst.

SCHADE NIET BEKEND

De provincie Utrecht heeft toestemming tot afschot gegeven, omdat spreeuwen schade kunnen veroorzaken aan zacht fruit, druiven, pit- en steenvruchten, riet- en griendteelt en aan olifantsgras. In 2017 werd op één bedrijf schade aan olifantsgras vastgesteld. Schade aan fruit werd voor het laatst in 2012 geregistreerd. Voordat een ontheffing tot afschot kan worden verleend, moet aangetoond worden dat er sprake is van belangrijke schade en ook dat alternatieve maatregelen niet mogelijk zijn. Tijdens de zitting vertelde een kersenteler over het verlies van een aanzienlijk deel van zijn oogst. Er was volgens de rechtbank in dit geval duidelijk sprake van schade, maar het gaat hier om anekdotisch bewijs van één teler en één fruitsoort. Over andere telers en andere fruitsoorten is niets bekend, terwijl het afschot in feite voor alle fruitpercelen geldt.

Lees ook: Utrecht doodt duizenden spreeuwen

Wij zijn blij dat de rechtbank gehoor heeft gegeven aan onze argumenten en hopen dat het afschot wordt verboden.

De organisaties

STEEDS MINDER SPREEUWEN

De spreeuw is een inheemse vogelsoort die beschermd wordt door de Nederlandse en Europese wetgeving. Sinds de jaren ’80 is de populatie fors afgenomen. Daardoor is momenteel minder dan 40% van de populatie van medio jaren tachtig over.1 Ook in omringende landen gaat het slecht met de spreeuw. In Noord- en West-Europa is de populatie gehalveerd.

In Utrecht zijn er in vier jaar tijd maar liefst 4.480 spreeuwen gedood.2 In geen enkele andere provincie in Nederland zijn de afschotaantallen zo hoog. De organisaties: “Wij zijn blij dat de rechtbank gehoor heeft gegeven aan onze argumenten en hopen dat het afschot wordt verboden.” Animal Rights en Fauna4Life pleiten voor diervriendelijke en niet-dodelijke maatregelen bij conflicten tussen mensen en wilde dieren met samenleven als uitgangspunt.