Main content

Inhoud

Actie in de provincie tegen toename van proefdieren

Nieuws: 13 januari 2021
Dier­proeven

Animal Rights bracht gisteren het nieuws: het proefdiercentrum Charles River in ’s-Hertogenbosch breidt uit met extra laboratoria, en gaat daardoor veel meer dierproeven uitvoeren dan voorheen. De Partij voor de Dieren roept de provincie Brabant nu op om actie te ondernemen.

Lijnrecht in tegen landelijk beleid naar minder dierproeven

“Deze uitbreidingsplannen vallen ons koud op het dak, want het gaat lijnrecht in tegen het landelijke beleid naar juist mínder dierproeven. De provincie heeft dat doel ook onderschreven, maar doet er niets mee”, aldus PvdD Statenlid Van der Wel. In totaal gaat het om ruim 388.000 proefdieren, waaronder een kwart miljoen ratten, tienduizenden konijnen, en honderden honden en katten.

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie zich gaat inspannen om de uitbreiding van Charles River tegen te houden, omdat het niet strookt met het landelijk én provinciaal beleid. Daarnaast wil de partij dat er zo snel mogelijk een uitwerking komt van het beloofde plan van aanpak voor alternatieven voor dierproeven. 1

Waar blijft het plan van de provincie?

In 2018 vond er een expertmeeting over dierproeven plaats in het Brabantse provinciehuis met Robert Molenaar van Animal Rights als één van de sprekers. In 2019 kreeg de aandacht een vervolg toen Gedeputeerde Staten antwoordde op vragen van Van der Wel: er zou die zomer nog een plan van aanpak komen om in Brabant het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven te bevorderen. De provincie gaf aan voorop te willen lopen in het landelijke beleid om proefdiergebruik terug te dringen.

“Eind 2019 beloofde de gedeputeerde dat het plan er begin 2020 zou komen. We zijn nu een jaar verder en het is er nog niet. Ondertussen breidt het aantal dierproeven in Brabant steeds meer uit! En dat vinden we onacceptabel!” Van der Wel wil dat de provincie aan de bel trekt bij Rijksoverheid, om er voor te zorgen dat het aantal dierproeven niet toeneemt, maar daadwerkelijk wordt afgebouwd.

Ook vragen aan burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch

Ook GroenLinks en de Bossche Groenen zijn niet blij met de uitbreidingsplannen van Charles River. Zij hebben via schriftelijke vragen om uitleg gevraagd aan de burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch. Beide partijen vragen zich af wat het college de afgelopen jaren heeft gedaan om proefdiervrij onderzoek te stimuleren en welke vervolgstappen genomen gaan worden. 1

"Het is jammer dat de gemeente vorig jaar heeft toegezegd zich sterk te maken om te zoeken naar alternatieven voor dierproeven, maar er dan toch nog een uitbreiding hiervan is in Den Bosch. Het leven van mens én dier is waardevol, daarom horen we graag van het college hoe we toch blijven werken aan minder dierproeven," aldus GroenLinks raadslid René Vonk.

Dien NU bezwaar in tegen uitbreiding Charles River

“We zijn positief verrast over de massale belangstelling om bezwaar in te dienen tegen de uitbreiding van het proefdiercentrum Charles River in ’s-Hertogenbosch," aldus Robert Molenaar van Animal Rights. “Hard nodig ook, omdat de uitbreiding betekent dat er tienduizenden extra dierproeven gaan plaatsvinden in Nederland. Terwijl we juist af willen van dit ongekende dierenleed.”

Dien NU bezwaar in.