Main content

Inhoud

In 2017 kregen meer dan 175.000 dieren in Zuid-Holland de kogel

Nieuws: 19 maart 2019
Jacht

In de provincie Zuid-Holland worden jaarlijks meer dan 175.000 dieren gedood door middel van een geweerschot. Eén op de vier dieren wordt voor het plezier afgeknald. Campagneleider Jessica Smit: "De grootste slachtoffers zijn de ganzen, het gaat om zo'n 76.000 dieren, gevolgd door eenden, duiven, hazen, kraaiachtigen en konijnen, maar ook zwanen, vossen, reeën en herten zijn hun leven niet zeker. Ondertussen is er amper controle op de jacht en ondergaan vele dieren een lange lijdensweg."

Animal Rights roept iedereen op om 20 maart te stemmen op een partij die tegen de jacht is.

Jessica Smit, Animal Rights

ÉÉN OP DE VIER GEDOOD VOOR PLEZIERJACHT

Vanaf midden augustus en midden oktober tot eind december of januari is het jachtseizoen geopend en mag er voor het plezier op wilde eenden, konijnen, fazanten, houtduiven en hazen geschoten worden. Tijdens de jacht kan er o.a. gebruik worden gemaakt van honden, gefokte jachtvogels, levende lokvogels en fretten.

In 2017 zijn er vanaf 15 oktober t/m 31 december 17.414 hazen gedood, in 2016 waren dit er nog 13.302, de cijfers van 2018 zijn nog niet gepubliceerd. De cijfers komen uit de jaarverslagen van de Faunabeheereenheid en staan gepubliceerd1 op hun website. Jessica Smit: "Of de cijfers correct zijn weten we niet, want het zijn de jagers zelf die het afschot rapporteren."

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 20 MAART

De plezierjacht in Nederland werd afgelopen februari bijna verboden. De Eerste Kamer stemde over een motie1 die een einde moest maken aan de vrije jacht op fazanten, eenden, houtduiven, hazen en konijnen. Die motie werd met een verschil van twee stemmen verworpen. De VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP stemden tegen de motie.

Jessica Smit: "Met het oog op de komende verkiezingen brengen wij deze cijfers onder de aandacht. Het provinciebestuur speelt een kritieke rol op het gebied van jacht en de bescherming van natuurgebieden. Op 27 mei kiezen de leden van Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer. Bij een goede uitkomst zou dit wel eens het einde van de plezierjacht in Nederland kunnen betekenen."

Animal Rights roept iedereen op om 20 maart te stemmen op een partij die tegen de jacht is.


De plezierjacht en afschot van op basis van de landelijke vrijstelling van konijnen worden in het jaarverslag samen genoemd. Er zijn geen afzonderlijke cijfers. Werkelijke cijfers van de plezierjacht liggen waarschijnlijk lager.

De afschot van vossen in 2016 betreft slechts een deel van het gerapporteerde afschot. Werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger.

Stop de heksenjacht op de vos Teken de petitie. Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer