Main content

Inhoud

Zwemwater eisen voor eendjes is een ondoordachte oproep van Wakker Dier

Nieuws: 3 juli 2024
Slacht

Deze week viel er een een nieuwsbrief in de digitale postbus waarin Wakker Dier oproept om zwemwater voor eendjes in de vee-industrie te eisen. Dat klinkt sympathiek, maar is volstrekt ondoordacht.

Het klopt dat eenden in de vee-industrie niet mogen zwemmen, zoals ze ook niet naar buiten mogen, hun ouders nooit leren kennen, of niet ouder dan 7 weken worden. Focussen op zwemwater leidt dan ook de aandacht af van de grotere waarheid dat er geen fatsoenlijk manier is om eenden in concentratiekampen op de Noord-Veluwe en in Flevoland op te sluiten en er vervolgens 6 miljoen per jaar van af te slachten in vernietigingskamp Tomassen Duck-to in Ermelo.

Bij Wakker Dier weten ze ook wel dat opeenvolgende landbouwministers hebben gezegd dat er geen zwemwater voor eenden zal komen; nooit! Zwemwater leidt in de industriële veehouderij immers tot hygiene-problemen en ziekten onder de eenden; de mix van stro, eendenstront en gemorst water in de schuren zorgt voor een zompige massa vol bacteriën.
Pullen, de jonge eendjes, komen uit het ei in broederijen en leren nooit hun moeder kennen, missen haar levenslessen en kunnen verdrinken zonder ouderlijk toezicht.
Welzijnsmaatregelen die oppervlakkig gezien redelijk lijken, zorgen over het algemeen voor weer nieuwe (welzijns)problemen.

Dit soort populistische oproepen leidt tot greenwashing-praktijken als het ‘Plan van Aanpak Poetswater’. Als ‘alternatief’ voor zwemwater kunnen de eenden dan hun kop onderdompelen in een piepklein bakje water. Voor deze ‘enorme’ welzijnsmaatregel zal de eendensector vervolgens haar hand op houden voor subsidies. Mocht de Tweede Kamer op een dag stemmen voor het einde van de eendenhouderij, dan zal diezelfde sector meteen roepen dat ze wel nog 10 jaar nodig hebben om de gedane investeringen terug te verdienen.
Op deze wijze sleepte de al even verschrikkelijke nertsenfokkerij zich nog jaren voort, na het verbod.

Men zou verwachten dat Wakker Dier dat lesje wel geleerd had. Je zet de nieuwe triple-B minister zo niet aan het werk, zoals de nieuwsbrief suggereert, maar speelt haar in de kaart.

Dus, eis géén zwemwater voor eendjes, maar eis het einde van de ‘vleeseenden’-industrie!

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer