Main content

Inhoud

Wilde dieren horen wild te blijven

Nieuws: 28 oktober 2020
Dier­proeven

BLOG - Speech van Willem Vermaat (Animal Rights) bij de demonstratie Mauritius: Stop de handel in apen!

Ik wil hier niet zijn. Niet omdat ik hier nu niet wil zijn, maar omdat ik zou willen dat het niet nodig is om hier te zijn.

Dierenrechtenorganisaties hebben ontdekt dat een van de apenfokkerijen in Mauritius een aanvraag heeft ingediend om hun fokprogramma uit te breiden. Deze fokkerij is eigendom van Biosphere Trading, gelegen in Closel in Tamarin Falls. Het bedrijf wil hun capaciteit van 800 apen uitbreiden naar 7.500 apen. Daarnaast heeft het bedrijf een vergunning aangevraagd om apen in het wild te vangen. Het uiteindelijke doel is om 1.500 apen per jaar te exporteren. Deze apen zullen vervolgens worden gebruikt in wrede dierproeven.

Het is duidelijk dat ik hier vandaag MOET zijn.

Ik zei net ‘het bedrijf’. Maar ik zou willen dat we het vangen, fokken en verhandelen van dieren geen bedrijfsvoering zouden noemen, maar illegale activiteiten. En de mensen die deze activiteiten uitvoeren: criminelen.

Ik ben geboren in november 1989: een paar dagen na de val van de Berlijnse muur. Op school leerde ik dat ik opgroeide in een tijd van vrede. En dat dat in historisch opzicht een uitzondering is. Ík leef nog steeds in een tijd van vrede. Maar dat geldt niet voor iedereen.

Het is makkelijk om over vrede te praten als je niet één van de slachtoffers bent. Vanuit hun perspectief zien de zaken er heel anders uit.

Ik heb geleerd dat het voor je morele waarde als persoon niet uitmaakt wat je geslacht is of de kleur van je huid. Maar pas later realiseerde ik dat het in termen van morele waarde nogal uitmaakt of je als mens of als niet-menselijk dier geboren bent.

Er kan vrede zijn voor menselijke primaten. Maar er is geen vrede voor primaten die niet menselijk zijn en die worden gebruikt in gruwelijke experimenten.

In Europa zijn dierproeven op primaten tussen 2015 en 2017 met 7% gestegen. Dit terwijl het Europees Parlement in 2007, dus TIEN jaar eerder, een verklaring aflegde waarin werd opgeroepen tot een geleidelijke stopzetting van het gebruik van alle niet-menselijke primaten en deze te vervangen door alternatieven.

Mauritius is de belangrijkste leverancier van langstaartmakaken, een veel gebruikte apensoort bij dierproeven, aan de EU. 50% van de niet-menselijke primaten die in 2014 voor het eerst in onderzoek in de EU werden gebruikt, zijn geboren in Mauritius. Mauritius is 's werelds op één na grootste exporteur van niet-menselijke primaten naar de wereldwijde proefdierindustrie. Het land is goed voor 21% van de wereldexport. Met de beoogde uitbreiding van de fokkerij in Tamarin Falls lijkt Mauritius een nog grotere ‘speler’ op de ‘markt’ te willen worden.

Consul, Ambassade van Mauritius in Brussel, dit is NIET iets om trots op te zijn.

Maar, consul en ambassade, je zou stappen kunnen ondernemen waar je trots op kunt zijn. Je zou kunnen aandringen op het opgeven van de apenhandel. Je zou je kunnen uitspreken tegen het vangen van wilde apen, tegen het fokken van apen en tegen het leveren van apen – wezens met gevoel die ontzettend veel gemeen hebben met mensen – aan onderzoekers die hen blootstellen aan ondraaglijke wreedheden.

We roepen u op: maak van Mauritius een land om trots op te zijn.

Wij mensen hebben veel gemeen met andere primaten. Waarom zouden we de wrede behandeling van primaten die geen mens zijn toestaan, als we deze behandeling nooit zouden toestaan als menselijke primaten het lijdend voorwerp zijn? Er is geen goede reden. Het is een kwestie van willekeur.

Ja, we verschillen van andere soorten. Dat is precies de reden waarom we ‘een soort’ worden genoemd. Varkens verschillen van andere soorten. Dolfijnen verschillen van andere soorten. Mieren verschillen van andere soorten. Apen verschillen van andere soorten.

Maar we hebben overeenkomsten. Vooral met apen, aangezien we zelf een apensoort zijn. En een heel belangrijk aspect dat we delen met andere primaten, onze evolutionaire neven en nichten, is ons vermogen om te lijden. En daaruit volgend: onze wens om pijn te vermijden.

Primaten die bij dierproeven worden gebruikt, hebben last van pijn. Veel pijn. Baby's worden met geweld weggerukt van hun krijsende moeders. Apen moeten hun leven slijten in kleine kooien. Ze hebben niet alleen last van de pijn en ellende van de experimenten, waarbij medicijnen via slangen in hun keel of neusgaten worden gepompt. Of waarbij ze infectieziekten krijgen toegediend waardoor ze last hebben van orgaanfalen, ademhalingsproblemen en neurologische aandoeningen voordat ze sterven. Ze lijden ook aan eenzaamheid en verveling en worden compleet gek van opsluiting op de plaatsen waar ze worden vastgehouden. Ik hoop op verandering. In Europa is de invoer en het gebruik van in het wild gevangen dieren voor onderzoeksdoeleinden bij wet verboden. Daarom zou het illegaal zijn als op Mauritius in het wild gevangen apen zouden worden geëxporteerd en gebruikt voor dierproeven in de EU. Overheidsinstanties beseffen dat het vangen van apen in het wild veel leed veroorzaakt. Maar het wordt tijd om ook ander instrumenteel gebruik van dieren illegaal te maken.

Want wat verandert er als een dier in gevangenschap wordt geboren? Is er iets wonderbaarlijks gebeurd? Zijn ze hun vermogen tot lijden verloren? Zou het ineens geen enkel probleem zijn om ze te behandelen op de vreselijke manieren die ik zojuist heb beschreven?

De Amerikaanse filosoof Charles Magel zei ooit beroemd: "Vraag de onderzoekers waarom ze op dieren experimenteren en het antwoord is: 'Omdat de dieren zijn zoals wij.' Vraag de onderzoekers waarom het moreel verantwoord is om op dieren te experimenteren en het antwoord is: 'Omdat de dieren niet zijn zoals wij.''

We willen dat Europa, Mauritius en de wereld hun morele cirkel uitbreiden. Word morele leiders! Onderneem actie tegen apenfokkerijen, tegen apenhandel en tegen het gebruik van apen in experimenten.

Deze dieren lijden onder dingen die we nooit zouden laten gebeuren met mensen of met dieren die we als gezelschapsdier houden. Aan Mauritius en de wereld: maak een einde aan die dubbele moraal! Aan Mauritius en de wereld: sta de uitbreiding van een apenfokkerij niet toe, maar maak een einde aan het bestaan van deze fokkerijen! Aan Mauritius en de wereld: maak een einde aan elke bijdrage aan de wrede praktijk van dierproeven!

PETITIE

Teken de petitie en spoor de regering van Mauritius aan om een aanvraag voor de uitbreiding van de apenfokkerijen in het land en voor de vangst van wilde apen te weigeren.