Main content

Inhoud

In Vlaanderen worden dieren vergast voor een bontkraag. Hoe lang nog?

Nieuws: 9 januari 2017
Bont

In november 2015 en 2016, vergassingstijd in de bontindustrie, gingen activisten van Animal Rights op onderzoek in twee Vlaamse nertsenfokkerijen. Hun missie: het dierenleed in de Vlaamse bontsector filmen om het zichtbaar te maken voor pers, publiek en politici. Opdat er spoedig een verbod zou worden ingesteld op deze schandelijke industrie.

Dode en gewonde dieren te midden van viezigheid

Woorden schieten te kort om te beschrijven wat wij in november 2015 aantroffen in de fokkerij van François Coffyn te Langemark. Duizenden nertsen, op elkaar gepropt in vieze krappe kooien, krijsten hun wanhoop uit. Onder de kooien stapelden de uitwerpselen zich hoog op. Tussen de uitwerpselen lagen dode nertsen in staat van ontbinding. Nog meer dode nertsen vonden we in de kooien, tussen levende soortgenootjes. We zagen dieren met kaalgevreten staarten en huidletsels. Niets wees er op dat gewonde dieren ook maar enige vorm van verzorging kregen.

We zagen dieren met kaalgevreten staarten en huidletsels.

Nadine Lucas, Animal Rights

“Gemanipuleerde beelden”

Fokker Coffyn verklaarde in de media dat de beelden “gemanipuleerd” waren. Hij diende juridische klachten in wegens “belediging, laster en eerroof, lasterlijke aangifte en woonstschennis (in Nederland wordt het huisvredebreuk genoemd)”. De eerste drie klachten werden door de Procureur des Konings van tafel geveegd. Uit inspectieverslagen van de overheid bleek immers dat er wel degelijk één en ander fout zat in de Langemarkse fokkerij. Het besluit van de Procureur toont aan dat Animal Rights recht in haar schoenen staat. 1

Woonstschennis?

De laatste aanklacht, “woonstschennis”, wordt op 17 januari 2017 door de Raadkamer beoordeeld. Woonstschennis is het zonder toestemming binnengaan van "een door een ander bewoond huis appartement, kamer of verblijf, of in de aanhorigheden ervan". Wij herkennen ons niet in deze aantijging. We zijn binnengegaan in een onbewoond bedrijfsgebouw dat zich op 4 kilometer afstand van Coffyn's "woonst" bevindt. Door de kapotte ramen en afsluitingen van de slecht onderhouden fokkerij hoorden we de nertsen om hulp roepen. We zagen het als onze morele plicht om hun leed kenbaar te maken aan de buitenwereld.

Gruwelijke dood in de gaskist

In november 2016 trok ons onderzoeksteam opnieuw op pad, dit maal naar de nertsenfokkerij van Paul De Brauwer in Laarne. We betraden het terrein via een grote opening in de scheefgezakte omheining. We plaatsten verborgen camera’s in de nertsenschuren en in de gaskist. Op de beelden is te zien hoe nertsen hardhandig in de gaskist gesmeten worden. In de kist happen de dieren wanhopig naar adem. Ze kunnen geen kant op en sterven een langzame en pijnlijke verstikkingsdood.

Waar blijft het nertsenfokverbod in Vlaanderen?

Nadine Lucas, Animal Rights

Nog meer “gemanipuleerde beelden”

“Het zijn gemanipuleerde beelden” klonk het wederom in de media. “Vorig jaar kregen we vier keer inspectie van de Voedselgezondheid en Dierenwelzijn over de vloer en er was geen enkele klacht, en dit al jaren lang” verklaarde fokker De Brauwer. 1 Uit de informatie die Animal Rights opvroeg bij diverse overheidsdiensten, blijkt dat noch het FAVV (‘inspectie Voedselgezondheid’), noch de dienst Dierenwelzijn, de afgelopen zes jaar ook maar één voet hebben binnen gezet in de fokkerij.

Uit ons informatieverzoek bij het gemeentebestuur van Laarne blijkt dat omwoners geklaagd hebben over het niet respecteren van bouwvoorwaarden, het overschrijden van het aantal vergunde dieren en frequente geurhinder. 2

Hoelang nog, minister Weyts?

Fokker De Brauwer heeft net als zijn collega Coffyn een juridische klacht ingediend tegen Animal Rights. Wij kijken vol vertrouwen uit naar het oordeel van de Procureur en de Raadkamer. Meer nog kijken wij uit naar waar het ons essentieel om te doen is: een spoedig verbod op de Vlaamse nertsenfokkerij.

Hoelang nog moeten wij de leugens van de bontsector doorprikken? Hoelang nog moeten wij aantonen dat dieren ernstig lijden in deze schandelijke industrie? Het is nu aan minister Weyts om de nertsen te redden van een ellendig leven in een krappe kooi en een gruwelijke dood in een gaskist!

DEMONSTRATIE

Op zaterdagmiddag 28 januari 2017 organiseert Animal Rights een demonstratie bij de nertsenfokkerijen in Langemark en Laarne. Hiermee willen wij een signaal afgeven aan de politiek en aan de nertsenfokkerij. Verbied deze structurele uitbuiting van onschuldige dieren!

Klik hier voor de exacte tijden en locaties.