Main content

Inhoud

Vergunning verleend voor koeien met 'kijkgat'

Nieuws: 20 december 2022
Dier­proeven

Koeien met een pensfistel. Photo credit: Euronews.

Recent heeft de Centrale Commissie Dierproeven een proefdiervergunning verleend voor koeien met een ‘pensfistel'.1 Dit is een kijkgat in de pens van een koe, dat met een dop is te openen. Daarmee is het verteringsproces van veevoer in de koe direct te volgen. Doel van het experiment is om te onderzoeken of via ander krachtvoer de stikstof-, fosfor- en methaanuitstoot van de koe is te verminderen.

Het dier gedegradeerd tot instrument

Bij de proef zijn 31 koeien betrokken. Hiervan worden 16 koeien opnieuw gebruikt uit een eerdere proef. De 15 nieuwe koeien ondergaan een operatie om het kijkgat te maken. Binnen de proef wordt via het kijkgat het verteringsproces van veevoer in de koe gevolgd: zo kan direct de pensinhoud worden bemonsterd. Ook worden er binnen het experiment ‘pensevacuaties’ uitgevoerd, waarbij in 45 minuten de gehele pensinhoud verzameld, bemonsterd, en teruggebracht wordt, evenals ‘lebmaaginfusies’ waarbij voedingstoffen direct in de maag gebracht worden.

Paulien Edixhoven van Animal Rights is geschokt: “Dit is weer eens een extreem en iconisch voorbeeld van hoe er nog steeds naar dieren wordt gekeken: puur als instrument om door de mens veroorzaakte problemen, zoals stikstof- en klimaatcrisis, proberen op te lossen. Maar dieren zijn levende wezens met gevoel, die we met respect dienen te behandelen. Deze vergunning had nooit verleend mogen worden.”

Einde aan vee-industrie is enige oplossing

In de hele bio-industrie zien we dat bizarre innovaties worden ingezet om 'ongewenste' biologische processen aan te passen en 'lastig' natuurlijk gedrag aan te pakken. Zo wordt kunstmatige intelligentie gebruikt om het bijten van staartjes door varkens in de industrie tegen te gaan. Varkens vertonen dit gedrag niet in het wild, het is inherent aan de trieste en schadelijke leefomgeving van de intensieve veehouderij. Algoritmes moeten het mogelijk maken om het staartbijten tegen te gaan zonder de dieren een beter leven te geven.

De pensfistel is een vergelijkbaar geval: het probleem, de uitstoot van stikstof, wordt niet bij de kern aangepakt (namelijk bij de bio-industrie) maar innovaties moeten soelaas bieden. En die gaan ten koste van de dieren.

Anna Krijger, campagneleider Stop de slacht: ”Er is maar één antwoord op de stikstof- en klimaatcrisis, en dat is een einde aan de bio-industrie. Koeien een operatie laten ondergaan zodat we via een gat in hun lichaam kunnen kijken is moreel verwerpelijk. De menselijke consumptiedrang krijgt steeds meer weg van een horrorshow."

Bekijk de YouTube video over koeien met een kijkgat: Swiss made: cows fitted with portholes in stomach to test digestion.