Main content

Inhoud

Verbied het levend koken van kreeften

Nieuws: 30 november 2021
Slacht

Het gebeurt niet vaak dat tienpotigen en koppotigen wereldwijd het nieuws halen. Toch was er in november 2021 veel aandacht voor kreeften, inktvissen en soortgenoten. Aanleiding was een aangekondigde wijziging in de Britse dierenwelzijnswet: er komen strengere regels voor de behandeling en bereiding van deze dieren.

Kreeften hebben gevoel

Dit besluit is het gevolg van wetenschappelijke onderzoeken die, eens te meer, aantonen dat tienpotigen en koppotigen gevoel hebben. De onderzoeken van de London School of Economics waarop de Britse wetswijziging gebaseerd is, tonen aan dat de dieren een complex centraal zenuwstelsel hebben: een van de belangrijkste indicatoren van bewustzijn. Ze kunnen dus, net als mensen, honden en katten, pijn voelen.

Het levend koken van kreeften is een barbaarse praktijk en moet per direct verboden worden.

Anna Krijger, Animal Rights

Nederland loopt achter

Het koken van een levende kreeft is in het Verenigd Koninkrijk binnenkort niet meer toegestaan. In Zwitserland was hier al sinds 2018 een verbod op. Hoewel de Partij voor de Dieren zich al jaren inzet voor strengere wetgeving in Nederland, kregen moties daartoe onvoldoende steun. Het is in Nederland ook toegestaan om levende kreeften en krabben te verkopen. In Amsterdam zal dit echter vanaf 2022 op markten niet meer mogen. “De gemeente heeft het welzijn van dieren hoog op de agenda staan,” verklaart het stadsbestuur.1 Ook in Utrecht zijn er concrete plannen voor een verbod.2

Animal Rights beschouwt dit als een goed begin, maar ook niet meer dan dat. De dieren mogen in groothandels nog wel ‘gewoon’ levend verkocht worden en de consument kan vervolgens zonder enig toezicht het dier toetakelen en doden. Vorig jaar werd er ruim 1,4 miljoen kilo aan zeekreeften geïmporteerd, blijkt uit cijfers van het CBS. Nederland exporteerde bijna 960.000 kilo kreeft.3

Veel stress

Kreeften worden over de hele wereld gevangen. Ze worden in grote hoeveelheden en met dichtgeplakte scharen opgeslagen totdat ze naar winkels en restaurants worden vervoerd.1 De wijze van vangen, vervoeren en houden levert de dieren enorm veel stress op. Zo leven kreeften in de natuur in diep, donker water op de bodem. Ze zijn bang voor licht en vermijden dat ook.2 Het contrast met een helverlicht aquarium in een restaurant kan niet groter zijn. Hier krijgen ze overigens geen voedsel, zodat er ook geen uitwerpselen in het water terechtkomen. De ‘reden’ voor het levend koken van kreeft is dat bacteriën zich razendsnel vermeerderen op het moment dat het dier dood is. De consument kan daar vervolgens ziek van worden.

Animal Rights maakte eerder opnamen van de verkoop van levende schaaldieren.

Animal Rights roept op tot verbod

Nu opnieuw is bewezen dat deze dieren gevoel hebben, roept Animal Rights de Nederlandse regering op om het levend koken van kreeften per direct te verbieden.

Lees ook: Stop de verkoop van levende schaaldieren