Main content

Inhoud

Updates

Animal Rights
Update: Animal Rights burgerlijke partij tegen verwaarlozing Fifi Nieuws: 15 april 2020 Politie en inspectie Dierenwelzijn acht de verwaarlozing niet zwaar genoeg om in te grijpen. Animal Rights neemt hiermee geen genoegen. Wij dienen klacht in tegen de eigenaars van Fifi en stellen ons burgerlijke partij in deze zaak.
Slacht
Nog steeds miljoenen Nederlandse kippen in kooien Nieuws: 11 april 2020 Zaterdag 11 april 2020 besteedde het TV programma Kassa aandacht aan het lot van de miljoenen kooikippen in Nederland.
Slacht
Sophia is gered van een horror-bestaan in de eierindustrie Nieuws: 10 april 2020 Mijn naam is Sophia, ik werd net één jaar oud en vier mijn eerste levensjaar in vrijheid.
Animal Rights
Kanttekeningen bij 'heuglijk' nieuws geboorte in Pairi Daiza Nieuws: 10 april 2020 Pairi Daizi meldde gisteren de geboorte van een Pater Davids-hertje. Een diersoort die van oorsprong in China leefde, maar daar eind 19e eeuw al volledig werd uitgeroeid door de jacht en habitatsverlies. Animal Rights zet enkele kanttekeningen bij dit ‘heugelijke’ nieuws.
Dier­proeven
Is alle cosmetica 100% proefdiervrij? Nieuws: 9 april 2020 Omdat openbare informatie over dierproeven voor cosmetica en schoonmaakproducten schaars of verwarrend is zet Animal Rights het allemaal op een rijtje.
Jacht
Reeën in Vlaanderen Nieuws: 9 april 2020 De ree is een kleine hertachtige die in de meeste Vlaamse regio’s voorkomt. Sinds begin 2000 namen hun aantallen toe, maar intussen lijkt het aantal reeën stabiel te blijven. Al zijn er geen betrouwbare tellingen van het precieze aantal. Reeën zijn de meest bejaagde grofwilddiersoort in Vlaanderen.
Jacht
15 soorten van afschotlijst Groningen Airport Nieuws: 8 april 2020 UPDATE - De provincie Drenthe had toestemming gegeven om 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren af te schieten op Groningen Airport Eelde.
Slacht
Dierenbelangenorganisaties luiden noodklok voor de dieren Nieuws: 8 april 2020 Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND en Animal Rights hebben gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar minister–president Mark Rutte en naar de Tweede Kamer fracties.
Jacht
De lobby achter de trofeejacht Nieuws: 8 april 2020 Anno 2020 is trofeejacht nog altijd een legale hobby voor jagers wereldwijd. De publieke opinie is veelal tegen deze barbaarse activiteit, maar waarom is het dan nog steeds toegelaten?
Slacht
Schapen Nieuws: 7 april 2020 Schapen zijn evenhoevige zoogdieren die werden gedomesticeerd uit de moeflon. De dieren werden gedomesticeerd voor onder meer wolproductie.

Pagina's