Main content

Inhoud

Update Amsterdamse kinderboerderij: hoe gaat het nu?

Nieuws: 28 november 2022
Animal Rights

Foto: Stichting Animal Rights

In september van dit jaar publiceerde Animal Rights schokkende beelden van zieke dieren op een Amsterdamse kinderboerderij. De dieren kregen nauwelijks medische zorg en de leefomstandigheden waren onhygiënisch. De wethouder was van de schrijnende situatie op de hoogte, maar ondernam geen actie, terwijl de kinderboerderij een ruime subsidie van de gemeente ontvangt. Wat is er sinds onze publicatie gebeurd?

Wethouder grijpt niet in

De beelden van de klokkenluider, die twee jaar op de betreffende kinderboerderij werkte, spraken boekdelen. Cavia's met wonden, manke geiten, doodzieke kippen, een gewond schaap. Animal Rights publiceerde de beelden in de verwachting dat de Amsterdamse wethouder Dierenwelzijn Zita Pels zou ingrijpen. Dit gebeurde niet.

Judith Krom van de Amsterdamse Partij voor de Dieren (PvdD) vroeg de wethouder om opheldering naar aanleiding van de beelden. De wethouder ging echter niet in op de zorgen van de lokale PvdD. Volgens Pels 'werkten de mensen op de kinderboerderijen hard' en 'ging er ook veel goed'. Hiermee was voor haar de kous af. Krom: "De zorgen zijn bij ons natuurlijk nog niet weg." Het gemeenteraadslid legt uit dat het voor de PvdD nu lastig is om actie te ondernemen, maar dat er bij het nieuwe dierenwelzijnsbeleid komend jaar opnieuw voorstellen zullen worden ingediend.

Het initiatief Diervriendelijke Kinderboerderijen1 maakte zich al langer zorgen over Amsterdamse kinderboerderijen en stuurde een brief naar de wethouder waarin ze erop aandringen subsidies te koppelen aan een daadwerkelijk diervriendelijk beleid. "Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente Amsterdam die enkele jaren geleden een prijs heeft ontvangen als diervriendelijkste gemeente, dit geconstateerde ernstige dierenleed wegwuift en deze dieronvriendelijke kinderboerderijen in stand houdt door hun praktijken met subsidie te belonen?" De wethouder heeft (nog) niet gereageerd.

Animal Rights campagnecoördinator Anna Krijger: "Het is onbegrijpelijk dat wethouder Pels niet thuis geeft terwijl er overduidelijk van alles misgaat op de kinderboerderij waarvan we beelden hebben gepubliceerd. Deze dieren verkeren in nood en de wethouder haalt de schouders op. Het wordt tijd dat ze luistert naar de zorgen en expertise van de lokale Partij voor de Dieren en Diervriendelijke Kinderboerderijen."

Waar zijn de LID en de NVWA?

Het is aan organisaties als de NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) om de kinderboerderijen te bezoeken en te inspecteren als er meldingen worden gedaan van misstanden. Volgens de klokkenluider die de beelden van de misstanden met Animal Rights deelde, gebeurt dat veel te weinig, te laat en niet op de juiste manier. "In de tijd dat ik bij de kinderboerderij werkte is de NVWA nooit langsgekomen. Ze hebben één keer gebeld en lieten zich door de beheerders afwimpelen. De LID is wel een aantal keer geweest en heeft af en toe verbeterpunten aangegeven, maar daar is het bij gebleven. Het lijkt ook alsof ze niet weten waar ze moeten kijken."

Bovendien kunnen grote aantallen kleine dieren zoals kippen of tropische vogels makkelijk 'verdwijnen' zonder dat iemand het merkt. Dat de kippen bij bosjes sterven aan een besmettelijk virus en dat de tropische vogels in de winter doodgaan omdat hun hok niet is verwarmd, valt je alleen op als je de dieren kent en regelmatig ziet, legt de klokkenluider uit. Ook een inspecteur zal dat niet doorhebben.

Sandra van de Werd van Diervriendelijke Kinderboerderijen herkent dit beeld. "Ga maar eens bewijzen dat er geen dierenarts langskomt. Dat is lastig. En net als boeren krijgen ook kinderboerderijen ruim de tijd om verbeteringen aan te brengen, terwijl de dieren in de misère zitten." Bovendien is ook veel leed 'gewoon' toegestaan, zegt Van de Werd: "Op een groot deel van de kinderboerderijen in Amsterdam worden dieren nog gefokt en naar de slacht gebracht."

En dit strookt weer met de ervaringen van Animal Rights met de instanties die toezicht moeten houden op het 'dierenwelzijn' in de bio-industrie. Te weinig toezicht en de onwil om handhavend op te treden zijn de basis voor ongebreideld leed.

Wat kunnen we doen?

Er is dus vooralsnog niet ingegrepen bij de betreffende kinderboerderij. De dieren die daar verblijven lijden nog steeds aan een gebrek aan goede verzorging en medische hulp. Toch is Judith Krom van de Amsterdamse PvdD hoopvol. "Er is nu meer bewustwording en we blijven de zaak volgen."

Ook de klokkenluider heeft vernomen dat er enkele verbeteringen zijn doorgevoerd. Zo zijn er meerdere geiten gecastreerd sinds de ontstane ophef, wat betekent dat er minder fok en verkoop aan slachters kan plaatsvinden.

Sandra van de Werd van Diervriendelijke Kinderboerderijen heeft tips voor mensen die kinderboerderijen bezoeken en het dierenwelzijn goed in de gaten willen houden. "Worden er veel dieren geboren in het voorjaar? Dan weet je dat er gefokt en doorverkocht wordt aan dierenhandelaren of slacht. Zitten sociale dieren alleen in een hokje? Dat is foute boel. Kijk ook goed of dieren de mogelijkheid hebben om zich terug te trekken en de ruimte om zich zo natuurlijk mogelijk te gedragen. Spreek de beheerders hier op aan." Diervriendelijke Kinderboerderijen heeft een besluit opgesteld dat het welzijn van dieren op kinderboerderijen moet waarborgen.1

Animal Rights is van mening dat dieren nooit voor het vermaak van mensen gehouden mogen worden en dat kinderboerderijen tot het verleden moeten behoren. Maar tot het zover is moeten de dieren de best mogelijke zorg krijgen. Krijger: "Ontdek je een misstand bij een kinderboerderij, maak er dan direct melding van en neem contact op met de gemeente waarin je woont. Alleen zo kunnen we iets voor deze dieren betekenen."

Animal Rights blijft aandacht vragen voor de zaak.