Main content

Inhoud

Uitbreiding verbod onverdoofd slachten in Vlaanderen

Nieuws: 6 januari 2020
Slacht

Vanaf 1 januari 2020 werd het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen uitgebreid naar kalveren. De enige dieren die nog steeds onverdoofd geslacht mogen worden zijn runderen. Sinds begin 2019 was het voor geiten, schapen en pluimvee al verplicht om elektronarcose toe te passen als ‘diervriendelijk’ alternatief voor onverdoofde slacht. 1 “Er bestaan geen diervriendelijke manieren om een voelend, levend individu het leven te ontnemen dat niet wil sterven. Het enige echte diervriendelijke alternatief is dieren van ons bord laten”, zegt campagnecoördinator Els Van Campenhout.

De enige manier om dierenleed effectief tegen te gaan is niet meer kiezen voor vlees van geslachte dieren, op welke manier dan ook.

Els Van Campenhout, Animal Rights

2017: Verbod op onverdoofd slachten

In 2017 besliste de Vlaamse regering om een verbod op onverdoofd slachten door te voeren. Toen het decreet tot stand kwam, bestond er voor kalveren en runderen nog geen technische mogelijkheid om elektronarcose toe te passen als alternatief voor onverdoofde slacht. In afwachting daarvan, werd de ‘post-cut stunning’ methode (eerst doorsnijden van de hals en pas erna verdoving toepassen) verplicht.

Het decreet verplichtte de Vlaamse regering om elektronarcose op termijn ook uit te breiden naar kalveren en runderen, van zodra de methode op punt zou staan. Voor kalveren is dit punt bereikt, voor runderen wordt de techniek verder op punt gezet.

Alle vormen van slacht brengen dierenleed met zich mee en ook post-cut stunning is een wrede manier om een levend, voelend dier het leven te ontnemen.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Post-cut stunning

Animal Rights bracht eind 2018 undercoverbeelden uit kalverenslachthuis VanDrie in Hasselt naar buiten waarop te zien was hoe kalveren geslacht werden met de post-cut stunning methode. De dieren worden bij volle bewustzijn de keel overgesneden en pas erna verdoofd.

“Alle vormen van slacht brengen dierenleed met zich mee en ook post-cut stunning is een wrede manier om een levend, voelend dier het leven te ontnemen.”, besluit Van Campenhout.

Onze undercoverbeelden tonen onnoemelijk dierenleed bij kalveren in slachthuizen, ongeacht op welke manier ze geslacht worden.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Vreselijke undercoverbeelden uit Vlaamse slachthuizen

Animal Rights filmde in 2017 en 2018 hoe kalveren en runderen geslacht worden in de Vlaamse slachthuizen van Izegem en Hasselt. De beelden laten zien hoe de dieren doodsangsten uitstaan, geslagen en geschopt worden en mishandeld worden met het penschiettoestel. Op zowel de beelden van Izegem als Hasselt was te zien hoe dieren bij volle bewustzijn gekeeld werden. "Onze undercoverbeelden tonen onnoemelijk dierenleed bij kalveren in slachthuizen, ongeacht op welke manier ze geslacht worden", licht Van Campenhout toe.

Vlaanderen heeft twee grote kalverslachthuizen: VanDrie in Hasselt en Adriaens NV in Velzeke. Jaarlijks worden zo’n 350.000 kalveren geslacht in Vlaamse slachthuizen.

Verbod op onverdoofde slacht als precedent

Een verbod op ethische grond, zoals het geval is bij onverdoofde slacht, vormt een belangrijk precedent op weg naar een rechtvaardige samenleving zonder dierenmisbruik. Het verbieden van de pelsdierhouderij, legbatterijen, import van zeehondenbont of het houden van wilde dieren in circussen zijn andere precedenten die een belangrijke stap zijn naar het creëren van een wereld waarin geen dierenleed meer bestaat.

Animal Rights is tegen iedere vorm van slacht en dus ook tegen de onverdoofde varianten. De vrijheid om culturele en folkloristische gebruiken te beoefenen die voortvloeien uit het mensenrecht om te geloven wat je wil, mag er niet toe leiden dat de vrijheid van anderen wordt geschaad. Volgens Animal Rights is er daarbij geen houdbaar rationeel argument om wezens die toevallig niet als mens geboren zijn, anders te behandelen.

Het is tijd om dieren van andere soorten dan de mens ook als 'anderen' met eigen belangen en interesses, onafhankelijk van hun nut voor 'ons', te erkennen en in gelijke gevallen gelijk te behandelen. Dat zij zich uiten in een andere taal dan de onze en/of dat ze er anders uitzien, is geen reden hen de vrijheid te ontzeggen om een leven zonder uitbuiting te leven.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer