Main content

Inhoud

Schouten weigert bont moties uit te voeren

Nieuws: 1 januari 2021
Bont

Het was natuurlijk vanaf het begin duidelijk dat Schouten zou weigeren de moties van Esther Ouwehand (PvdD), Kamerstuk 25295, nr. 671) en Frank Futselaar (SP, Kamerstuk 35570, nr. 39) uit te voeren. 1 De PvdD verzocht de regering om zich sterk te maken voor een importverbod op bont en bontproducten afkomstig van pelsdieren vanwege de volksgezondheid en de SP verzocht de regering om te pleiten voor een import- en verkoopverbod op bont in Europees verband, vanwege ethische bezwaren.

Schouten komt met het aloude kletsverhaal dat het eenzijdig weren van deze producten niet mogelijk is op basis van de WTO-regels en op de interne EU-markt gelijke producten gelijk behandeld moeten worden. Wij leggen in ons burgerinitiatief voor een importverbod op bont uit waarom dat wel kan.

Ze schrijft op 31december aan de Kamer: “Deze aangenomen moties zijn nu niet uit te voeren omdat er geen gedeelde publieke moraal in de EU is ten aanzien van bont en bontproducten van pelsdieren.” Dit is een verwerpelijk en onverdedigbaar standpunt. We moeten uitgaan van de eigen moraal.

Een klein lichtpuntje is dat beloofd wordt dat Nederland zich sterk zal maken voor een algemeen verbod op commerciële pelsdierhouderij in de EU.

We zetten het burgerinitiatief dus gewoon door. Als de Kamer te zijner tijd zou weigeren dat burgerinitiatief te behandelen stappen we zelf wel naar de rechter om het importverbod op bont af te dwingen.

Weg met bont uit Nederland! Teken het burgerinitiatief voor een verbod op de import van bont. Bont

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer