Main content

Inhoud

Schimmig spel rond nieuw proefdiercentrum VU

Nieuws: 19 juli 2018
Dier­proeven

Wordt het nieuwe proefdiercentrum van de VU nu groter, kleiner of even groot als het huidige? Dat is de centrale vraag nu er tegengestelde berichten over naar buiten komen in de media. Animal Rights campagneleider Robert Molenaar is zeer kritisch: “Het beleid van de overheid is om in 2024 dierproeven met 40% te verminderen. De oplevering van een nieuw proefdiercentrum vlak voor die datum is slecht nieuws voor de proefdieren.”

Een nieuw en duur proefdiercentrum wordt niet gebouwd om het leeg te laten staan.

Robert Molenaar, Animal Rights

Schimmig spel

In maart plaatst Ad Valvas, het onafhankelijk platform van de VU, het artikel ‘VU wil nieuw, groter proefdiercentrum’ op haar website.1 Het 10 miljoen euro kostende proefdiercentrum moet in 2022 klaar zijn. Volgend jaar zal er begonnen worden met de bouw. De rector geeft aan dat er nog tientallen jaren dierproeven nodig zijn. Het aantal dierproeven aan de VU zal vooral stijgen door meer onderzoekers die er komen te werken.

Animal Rights is geschrokken van het nieuws en overweegt juridische acties. De Partij voor de Dieren Amsterdam reageert direct en stelt schriftelijke vragen. Molenaar: “Een nieuw en duur proefdiercentrum wordt niet gebouwd om het leeg te laten staan. Op deze wijze verleng je het proefdierengebruik onnodig. We zien liever dat het geld geïnvesteerd wordt om dierproeven te vervangen.” 2

Reactie van de VU

Vervolgens verschijnt in Het Parool een reactie van de VU. Daarin staat dat het proefdiercentrum qua oppervlakte kleiner wordt, net als het aantal proefdieren. Er zullen zo'n 25 procent minder dierproeven worden gebruikt voor onderzoek, ten opzichte van de ongeveer 10.000 dieren in 2016. Ook zijn er in het nieuwe centrum geen grotere proefdieren zoals schapen. 1

Gesprek

Proefdiervrij nam contact op met de VU en er verscheen een verslag van het gesprek op hun website. De VU bevestigt dat het proefdiercentrum kleiner wordt dan het huidige, maar dat er geen daling wordt verwacht in het aantal dierproeven. “Jammer dat kleiner in dit geval niet ook minder betekent, “ aldus Proefdiervrij. 1

Vervang dierproeven

Helaas geven ook de schriftelijke vragen van de PVDD geen uitsluitsel over de werkelijke plannen van de VU. Molenaar blijft de nieuwbouwplannen op de voet volgen: “Er is en blijft veel onduidelijkheid over de nieuwbouwplannen van de VU. Hoe dan ook blijven we opkomen voor de proefdieren, of ze nu in een nieuw of ouder gebouw zitten.”

Update: bouw begonnen

De bouw van het nieuwe proefdiercentrum aan de Boelelaan is in de zomer van 2020 gestart. 1 De Partij voor de Dieren heeft begin 2021 de discussie over het proefdierengebruik in Amsterdam aangezwengeld met een discussienota.