Main content

Inhoud

RTL Nieuws reportage en beelden Animal Rights maken veel los in Nederland

Nieuws: 22 juni 2018
Slacht

Een RTL nieuws reportage over grove misstanden in Nederlandse slachthuizen, begeleid door beelden van Animal Rights, heeft veel losgemaakt in Nederland. Dinsdag 19 juni onthulde RTL nieuws dat de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) 19 slachthuizen 48 boetes heeft opgelegd voor ernstige misstanden met dieren. 24 boetes hadden betrekking op het verkeerd doden van dieren. De andere helft werd uitgedeeld voor het verwonden van dieren in aanloop naar de slacht, het ontbreken van drinkwater of te volle stallen. Een ziek dier werd met een scherp voorwerp gestoken en naar de slachtplaats gesleept. Verder bleek dat dieren levend in heet water terecht kwamen en verdronken. Zeker één dier werd levend gevild.

Het belang van bedrijven weegt voor de NVWA zwaarder dan openheid richting de consument, laat staan het welzijn van dieren.

Susan Hartland, Animal Rights

De NVWA was er snel bij om nog diezelfde avond via staatsomroep NOS de horrorverhalen van RTL nieuws af te doen als “incidenten”. Ondanks dat meer dan 10% van de slachthuizen werd beboet, houdt de NVWA vol dat er geen sprake is van “grootschalige misstanden”.

Inspectierapporten NVWA

De informatie kwam uit inspectierapporten van de NVWA zelf, die RTL nieuws opvroeg nadat vorig jaar undercoverbeelden gemaakt door Animal Rights lieten zien dat het net over de grens in België verschrikkelijk misgaat. Ook in die beelden kwam een varken levend in heet water terecht en verdronk. De slachterij in Tielt waar de beelden werden gemaakt, werd wel tijdelijk gesloten.

Toenmalig staatssecretaris van Landbouw, Martijn van Dam (PvdA), beweerde destijds dat Belgische toestanden in Nederland niet bekend waren. Naar nu blijkt was dat niet waar. Wel maakte hij toen afspraken met de vleessector over vrijwillig cameratoezicht in slachterijen. Op dit moment lopen er drie pilots met camera’s in slachthuizen: een grote varkens- en kippenslachterij en een kleiner slachthuis. Deze beelden zijn alleen toegankelijk voor de NVWA.

Politiek reageert geschokt

Politici van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PVV, GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren reageerden geschokt op de misstanden. Bijna kamerbreed werden de praktijken veroordeeld en er maatregelen geëist, maar de NVWA lijkt zich voornamelijk zorgen te maken over de economische consequenties. Zo wil de inspectie organisatie de namen van de slachthuizen die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige dierenmishandeling niet bekend maken vanwege de economische schade die de schuldige bedrijven zouden oplopen. Daarnaast zou openbaarheid er voor kunnen zorgen “dat handelsrelaties onder druk komen te staan en afzetkanalen verloren gaan. Nederland is een grote exporteur van vlees en ook buitenlandse afnemers kunnen het vertrouwen in het Nederlandse product verliezen”.

Susan Hartland, directeur Animal Rights: "Het belang van bedrijven weegt voor de inspectiedienst zwaarder dan openheid richting de consument, laat staan het welzijn van dieren."

Verenigingen willen openbaarheid

De branchevereniging van supermarkten Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) en de Consumentenbond willen die openbaarheid wel. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, noemde de misstanden “schandalig”, en hoopt op stevig ingrijpen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) of de Tweede Kamer. De NVWA wil in de toekomst inspectierapporten wel openbaar gaan maken.

Je kan je afvragen wat voor een soort misstanden wel ernstig genoeg zijn als dat niet geldt voor het levend koken en villen van dieren…

Susan Hartland, Animal Rights

Sluiting slachthuizen

De NVWA zegt echter dat de overtredingen waarvoor ze de slachthuizen de afgelopen jaren hebben beboet niet voldoende waren om een slachthuis te sluiten. Je kan je afvragen wat voor een soort misstanden wel ernstig genoeg zijn als dat niet geldt voor het levend koken en villen van dieren…

Minister Carola Schouten van Landbouw is verantwoordelijk voor de NVWA, zij heeft in een reactie gezegd dat het makkelijker moet worden om slachthuizen strenger te straffen bij misstanden. Ze wil hogere boetes als afschrikkend effect en bij 'structurele overtredingen' slachthuizen eerder sluiten. De toekomst zal uitwijzen of deze woorden gevolgd worden door daden.

Kies Plantaardig

Animal Rights is er van overtuigd dat deze misstanden een integraal onderdeel zijn van de industriële exploitatie van dieren. Wij zien dan ook als enige werkelijke oplossing het kiezen voor een plantaardig dieet.