Main content

Inhoud

Protest tegen Nederlands kampioenschap Zwientie Tikken in Luttenberg

Nieuws: 15 augustus 2019
Slacht

Vijf dierenbelangenorganisaties (Comité Dierennoodhulp, Animal Rights, Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft en stichting Dierennood) hebben bij de NVWA een handhavingsverzoek ingediend vanwege het zogenaamde open Nederlands kampioenschap Zwientie Tikken dat op zondagmiddag 18 augustus in Luttenberg plaatsvindt. Zij willen dat de NVWA daar handhavend op gaat treden in verband met overtreding van de Wet dieren en het zich niet houden aan de voorzorgmaatregelen met betrekking tot de varkenspest.

Ook hebben de dierenorganisaties een brief naar burgemeester en wethouders van Raalte gestuurd met daarin het dringende verzoek om dit evenement niet door te laten gaan vanwege het dierenwelzijn, de volksgezondheid en het voorkomen van de verspreiding van dierziektes zoals de Afrikaanse varkenspest. De varkens beleven tijdens dit evenement onnodig stress en angst doordat ze opgejaagd worden begeleid met luid gejoel en gegil van het publiek. Dieren voor de lol angst en stress bezorgen is geen respectvolle manier om met dieren om te gaan. Daarnaast zal het vervoer naar de plek waar dit evenement plaats vind en terug naar huis de dieren ook stress en angst bezorgen.

In 1989 en in 2000 zijn rechtszaken aangespannen om het Zwientie tikken te verbieden. De rechter oordeelde destijds dat het spel een kwestie van goede of minder goede smaak was, maar vond niet dat het in aanmerking kwam voor een verbod. Echter op 1 januari 2013 is de Wet dieren van kracht geworden. De NVWA dient daarop te handhaven en de gemeente Raalte dient deze wet te volgen.

In deze wet wordt de intrinsieke waarde van het dier erkent en mogen dieren niet zonder redelijk doel in hun welzijn aangetast worden. Met de intrinsieke waarde van de varkens als individuele dieren met hun eigen belangen wordt in dit evenement geen rekening gehouden en ook worden de dieren zonder redelijk doel in hun welzijn aangetast door hen geheel onnodig te verslepen en hun angst en stress te bezorgen.

Bovendien past dit evenement niet binnen de voorzorgmaatregelen met betrekking tot de varkenspest. Belangrijkste voorzorgmaatregel is namelijk: Laat geen onnodige bezoekers toe bij varkens in een bedrijf. Deze voorzorgmaatregel wordt met voeten getreden door varkens te verslepen naar een groot publiek dat overal vandaan komt. Dieren van een bedrijf halen en die weer terug plaatsen is logischerwijs erger of net zo erg qua besmettingsrisico als bezoekers toelaten.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer