Main content

Inhoud

Proefdier moet spelend kind voorstellen in belachelijke dierproef

Nieuws: 7 augustus 2019
Dier­proeven

De Centrale Commissie Dierproeven heeft opnieuw een discutabel experiment in Nederland goedgekeurd: In de aankomende 5 jaar worden 3.688 ratten aan fysieke en psychische stress blootgesteld en ondergaan de proefdieren operaties om stoffen in de hersenen in te brengen. Waarom? Om het sociale speelgedrag van kinderen voor de ontwikkeling van hersenen te onderzoeken. Robert Molenaar van Animal Rights: “Dit is typisch zo’n nieuwsgierigheidsonderzoek dat je niet hoeft te vervangen maar kunt verbieden. Deze dierproef had nooit goedgekeurd mogen worden.”

De onderzoekers kunnen zich beter inzetten voor het creëren voor een veilige en kindvriendelijke leefomgeving dan het uitvoeren van deze onethische diertesten.

Robert Molenaar, Animal Rights

De experimenten

De dierproefnemers laten in een geanonimiseerd verslag op de website van de Centrale Commissie Dierproeven 1 een glimp zien van hoe de experimenten eruit zien: een groep ratten kunnen ‘beloningen’ verdienen door middel van spelen en het uitvoeren van taakjes. Maar niet alle proefdieren mogen spelen, zo wordt een deel van de dieren alleen gehuisvest.

Daarnaast worden de proefdieren voor sommige experimenten geopereerd om stoffen in de hersenen aan te brengen. Verder wordt om de relatie tussen spel en de reactie op stress te onderzoeken een deel van de proefdieren aan fysieke of psychische stress blootgesteld. Na afloop worden de ratten gedood om de hersenen te onderzoeken.

Doel

De betrokken dierproefnemers “hopen te begrijpen wat het belang is van spelen voor de ontwikkeling van hersenen en gedrag. Het dient een maatschappelijk doel aangezien spel bij kinderen steeds meer onder druk staat.”

Rat als spelend kind

In het verslag wordt aangegeven waarom de dierproeven volgens de onderzoekers niet vervangen kunnen worden: “hersenmechanismen en gedrag zijn te complex om met de huidige proefdiervrije technieken na te bootsen. Bovendien kunnen we dit bij proefdieren beter onderzoeken dan bij mensen. We kunnen kijken naar gedrag en zonder invloed van externe factoren zoals cultuur, omgevingsinvloeden en we kunnen bij proefdieren het gedrag manipuleren.”

Dierproef wordt vrijwel altijd goedgekeurd

De Centrale Commissie Dierproeven keurde in 2018 maar liefst 408 langlopende proefdierprojecten goed en slechts 6 af. Volgens Molenaar is dit niet verwonderlijk aangezien de commissie hoofdzakelijk bestaat uit mensen die direct betrokken zijn bij dierproeven.

Wereld op zijn kop

Animal Rights uit stevige kritiek op het experiment dat zowel onethisch als volstrekt overbodig is. Bovendien kosten dit soort langlopende dierproefprojecten vele honderdduizenden euro’s aan subsidiegeld. Het is helaas onbekend op welke universiteit deze experimenten plaatsvinden.

Molenaar: “Het is de wereld op zijn kop. Er wordt een volledig kunstmatige en gemanipuleerde laboratoriumsetting gecreëerd waarbij een rat als model moet dienen voor een spelend kind. De onderzoekers zien dit als voordeel omdat alle externe factoren uitgefilterd worden: maar deze externe invloeden zijn juist zo bepalend waarom kinderen spelen. De onderzoekers kunnen zich beter inzetten voor het creëren voor een veilige en kindvriendelijke leefomgeving dan het uitvoeren van deze onethische diertesten.”